Collections in this community

Recent Submissions

 • Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf 

  Çelik, Yakup (Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997)
 • Tarih ve Tarihî Roman Arasındaki İlişki Tarihî Romanda Kişiler 

  Çelik, Yakup (2002)
  Tarih, bugün ile geçmiş arasında bitmez tükenmez bir diyalogdur. Geçmişin var olabilmesi için tarihçiye ihtiyaç vardır. Tarihsel gerçeklik ancak tarihçinin başvurusu sonucu bir değer kazanır. Biz tarihten, kayıt tutan ...
 • Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi 

  Çelik, Yakup (2007)
  Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezid dönemini anlattığı Bu Atlı Geçide Gider romanında; Osmanlı’daki aile, birey, toplum, eğitim konuları üzerinde durur, dönemin tarihsel olaylarını bu çerçeve içerisinde işler. ...
 • Tarih Edebiyat İlişkisi Bağlamında Bir Devrin Eleştirel Panoraması Abdülhamit Düşerken 

  Çelik, Yakup (2009)
  Nahit Sırrı Örik Abdülhamit Düşerken romanında, çocukluk yıllarında tanığı olduğu, yakın dönem Türk tarihinin önemli gelişmelerini, merkezinde aşkın bulunduğu olaylar çevresinde kurgulamıştır. Yazar; bir devrin panoraması ...
 • 1940 Kuşağı Toplumcu Şairleri ve Halk Şiiri 

  Çelik, Yakup (2010)
  Şiire Nazım Hikmet etkisiyle başlayan, toplumcu söylemi kullanan ve ilk edebi ürünlerini 1940’lı yıllarda veren şairler, edebiyatımızda 1940 Kuşağı Toplumcu Şairleri olarak anılırlar. Bu şairlerin eserlerinde toplum ...
 • İskender Pala'nın Romanlarında Yeni Tarihselciliğin İzleri 

  Çelik, Yakup; Kırbaş, Ufuk (2015-06)
  İskender Pala, çağdaş Türk edebiyatının değerli yazarlarından biridir. Özellikle, yazdığı tarihi romanlarla Türk tarihine ve edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İskender Pala’nın romanlarında ...
 • Ayşe Kilimci'nin Hikayeciliği ve Hikayelerinde Anlatım Teknikleri 

  Çelik, Yakup; Gezer, Alpay (2017)
  Bu çalışmada Ayşe Kilimci’nin hikâyeciliğinin özellikleri ve hikâyelerinde kullandığı anlatım tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öyküyle yatıp öyküyle kalkma, öyküyle nefes alıp öyküyle düşünme, hayata öykü ...
 • İmparatorluk Döneminde Denizciliğimiz: Ova'dan Okyanusa Turgut Reis 

  Çelik, Yakup (2010)
  Bu çalışmada Türk denizcilik tarihinde önemli yeri olan Turgut Reis’in hayatının konu alındığı bir roman üzerinde durulmuştur. Turgut Reis romanında, yazarın Osmanlı İmparatorluğuna eleştirileri, çöküşün asıl nedenleri ...
 • Şair Ahmet Muhip Dıranas'ın Oyun Yazarlığı 

  Çelik, Yakup (2010)
  Türk edebiyatında daha çok şair kimliği ile tanınan Ahmet Muhip Dıranas, tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Dıranas, Türk edebiyatında şair kimliğiyle yaşayacak, gelecek nesiller de onu şair olarak tanıyacaktır. ...
 • Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Varoluş Kaygısı 

  Çelik, Yakup (2010)
  Azerbaycan sahası Türk edebiyatının önemli ismi Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde varoluş kaygısı ana tema durumunda değildir. Ancak çeşitli dönemlerinde varoluş kaygısını işleyen bazı şiirler kaleme almıştır. Onun ...

View more