Recent Submissions

 • Toplum sağlığında gıda işletmelerindeki hijyenik tasarımın yeri 

  Ekici, Gözde; AKKAYA, Esra; Bingöl, Enver Barış (2019-12-27)
  Gıda işletmelerinde tüm süreçlerin kusursuz şekilde ilerlemesi için bir takım iş değerlendirmeleri ve tasarım esaslarına gereksinim vardır. Ekipman, proses ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu parametrelerin gıdaları nasıl ...
 • Nörotropik B vitaminleri ve merkezi sinir sistemine etkileri 

  CIN, PELIN (2019-12-27)
  B kompleks vitaminleri, nörotransmitter üretimindeki rolleri göz önüne alındığında enerji, beyin fonksiyonu ve ruh modülasyonunu etkilemede güçlü biyolojik etkilere sahiptir. Nörotropik B vitaminleri olarak adlandırılan ...
 • Geriatri hastalarında yaşlanma anoreksisi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi 

  Cin, Pelin; Tanrıöver, Özlem; Yavuzer, Hakan; Erdinçler, Deniz Suna (2019-11)
  Giriş ve Amaç: Yaşlılıkta yiyecek aliminin veya iştahın azalması ile tanımlanan yaşlanma anoreksisi, geriatrik popülasyonda malniitrisyon, kırılganlık, sarkopeni ve mortalite gibi olumsuz sağlık sonuçlarına neden olabilecek ...
 • Nutritional Long-Term Complications After MBS and Solutions 

  batar, nazli (2019-10)
  Although bariatric surgery positively affects the general health status of the obese individual, it may make the individual susceptible to serious nutritional deficiencies. Inadequate energy intake after surgery, rapid ...
 • Kalsiyum Mineralinin Obezite Üzerine Etkisi 

  batar, nazli (2019-10)
  Amaç: Bu çalışma, yarım yağlı ve tam yağlı süt ürünleri ile zenginleştirilmiş zayıflama diyetlerinin, obez bireylerde ağırlık kaybı, bel-kalça çevresi, vücut yağı oranı ve yağsız vücut kitlesindeki değişiklikleri saptamak ...
 • Üniversitesi Öğrencilerinin Kafein Tüketiminin Değerlendirilmesi 

  CIN, PELIN; batar, nazli; Güçlü, Duygu (2019-10-10)
  Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve günlük ortalama kafein alimim değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışma İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık ...
 • Protein: Whey Protein 

  Batar, Nazlı (2019-10)
  Postoperatif dönemde hastalar protein eksikliği ve yağsız vücut kütlesi kaybı riski ile karşı karşıyadır. Bariatrik cerrahiyi daha güvenli bir prosedür haline getirmek için, beslenme yetersizliği riskinin azaltılması ...
 • BMC'de Multidisipliner Ekip ve Yaşanan Etik Sorunlar ve Protein 

  Batar, Nazlı (2019-10)
  Multidisipliner ekip çalışmasının bariatrik cerrahide rolü büyüktür. Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası bir bütün olarak düşünüldüğünde, multidisipliner yaklaşımın sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanma ve yaşam tarzı ...
 • Breastfeeding Practices in Medical Nutrition Treatment of Phenylketonuria 

  Çakır Biçer, Nihan; Ersoy, Melike (2019-09)
  Objective: Phenylketonuria (PKU) is an inherited metabolic disease with the increase of phenylalanine (phe) in the blood and body fluids in the absence of phenylalanine hydroxylase enzyme. PKU was the first inborn error ...

View more