Now showing items 261-280 of 524

  • Laboratory Evaluation Of The Crown Impact On The Control Of Pier Scour Protection At A 90 Degree Bends 

   Ehsanbakhsh, Mojtaba; Sajadi, Seyd Mohsen; Daraie, Iman; Galeh, Heshmat Alah Mossaie (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Bridges are among the most important river structures. One the most effective factor for the destruction of bridges is the local scour around bridge piers. Every year, many bridges around the world are damaged because ...
  • Leading Financial Crises Indicators İn Turkey 

   Gülcan, Yaprak; Ayhan, Duygu (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
   Finansal serbestleşme sonrası, finansal krizler, Kaminsky ve reinhart’ın (1998) ‘’İkiz krizler’’olarak adlandırdıkları eş zamanlı para ve bankacılık krizleri ile şekillenmektedir. Ulusal para birimi ile bankacılık ...
  • Linux/Unix Üzerinde Çalışan Özgür Astronomi Yazılımlarının Sınıflandırılması ve Analizi 

   Baştürk, Özgür; Ergün, İlker (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Kullanıcısının yazılımı çalıştırma, yazılımın yapısını anlama ve ihtiyaçlarına uydurma, kopyalarını dağıtma, geliştirme ve geliştirdiği bölümlerini diğer kullanıcıların kullanılımına sunma haklarına sahip olduğu yazılımlar ...
  • Literatürden Edebiyata 

   Yılmaz, Durali (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Batılılaşma sürecinde dilimize giren kavramlar; bazen olduğu gibi, bazen de çeviri olarak geliyordu Bu da bir kavram kargaşasına neden oluyordu. 'Literatür'ü Türkçe 'yazın' kavramı yerine edep anlamını içeren 'edebiyat ile ...
  • Local Marketing And Its Role On Organizational Performance: A Case Study Of Tehran Tax Administration 

   Mohammadi, Parva; Dahgan, Mahmood (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   The present study tries to investigate the effects of local marketing on Tehran tax administration performance. 5 variables (techniques) of local marketing including (senior management, employees’ strategic rewards, ...
  • Locality Transmission Of Global Luxury Brands: Chanel No:5 Perfume Commercial And Interculturality 

   Zeybek, Işıl (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-10)
   Tüketicilerin doymak bilmeyen marka merakını, tatmin olmayan duygularını ve sürekli lüks tutkularını besleyen birçok reklam filmi bulunmaktadır. Elbette, konu lüks olunca bu reklam filmlerinin içinde, parfüm reklamlarının ...
  • Lojistik Harita ile Rasgele Sayı Üretilmesi ve İstatistiki Yöntemlerle Sınanması 

   Özkaynak, Fatih; Özer, A. Bedri (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Rasgelelik günlük yaşamda insanlığı kuşatmıştır. Günümüzde rasgele sayılara şifreleme, güvenli haberleşme vb. birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için sahte rasgele sayıları üreten algoritmalar kullanılmaktadır. ...
  • M.Ö. 4500-540 Yılları Arasında Mezopotamya'da Evren/Dünya Kavrayışı 

   Danışan, Gaye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Bundan yakla şık 6500 yıl önce, insanların kendilerini ve çevrelerinde olup bitenleri keşfetme arzusunu, merak ve korku körüklemiş ti. Evrendeki ve doğadaki düzen insanların gözünden kaçmamış ve ilerleyişleri hakkında ...
  • Management Of Media Organizations (Radio And Tv) With Special Emphasis On Knowledge Management 

   Shirazi, Zahra Dastgheyb (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   It seems that the most appropriate method to prevent deterioration and continue surviving is to increase information and dissemination of knowledge between employees of different levels of organization. Because knowledge ...
  • Marka İletişiminde Instagram Kullanımı 

   Öymen Kale, Gözde (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bilgi iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri pazarlama iletişimi dahil birçok alanda değişime yol açmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun olarak ayakta kalabilme, küresel ...
  • Marka Öykülemelerinin İnternette Kültürel Değerler Çerçevesinde Yansımaları 

   Kılanç, Ruken Özgül (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   In today’s modern world, changes in technology are accompanied by changes in brand loyalties. Differentiating from their technological past, today’s sociaties are encompassed by an advanced technology culture. For ...
  • Markaların Kişilik Arketiplerinin Algılanması Üzerine Bir Araştırma 

   Yakın, Volkan; Ay, İfakat Canan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-07)
   It is a well known reality that strong brands hold strong personalities. Therefore, building up a brand personality became an issue of increasing importance in branding efforts - especially in today's digital age. This ...
  • Markaların Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri 

   Aytan, Cansu; Telci, Emine Eser (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-10)
   With the development of the technology, Internet usage became a habit in everyday life which made the social media indispensable. Social media lets users to get in touch with other users via interactive communication. ...
  • Medya Ekonomisi Ve Başrol Oyuncuları: Bugünün Ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar Ve Tüketiciler 

   Kuyucu, Mihalis (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   Media today is one of the most increasing industry of the world. The developments of this industry showed that this field has a very serious economy. This paper express what’s media economy about and how it differs from ...
  • Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi 

   Yengin - Ataman, Didem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-01)
   Günümüz toplumunda teknolojinin insan hayatındaki öneminin giderek artması yaşamı kolaylaştıran etkilerinin yanı sıra bireyleri durağanlaştıran, farklılaştıklarına inandırılırken tek tipleştirilen bir düzen içerisine ...
  • Membrane Function As Interior Wall To Control The Dynamic Response Of Tanks 

   Shojaee, Amir; Gheyratmand, Changiz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Sloshing represents a low-frequency fluctuations of the fluid in the half-full tank which if not controlled effectively, could be as one of the most important factors of destruction and reversal of tanks. Thus, study of ...
  • Mevcut Binalarda Yapılan Ekolojik İyileştirmelerin Enerji Kazancı 

   Bostancıoğlu, Esra (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-10)
   Today, with the rapid depletion of fossil energy sources and the increasing environmental problems caused by fossil fuels, supervision and management of energy consumption becomes more important. Looking at the breakdown ...
  • Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımlarına Kurumsal Bir Bakış 

   İslamoğlu, Özge; Usta, Gülay (2018-10)
   Günümüzde zamana bağlı yaşanan hızlı değişimler, yapıların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esneklik kapasitesine bağlıdır. ...
  • Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Form Üretimi 

   Çağdaş, Gülen; Gözübüyük, Gaye; Ediz, Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Bildiri kapsamında fraktal ve fraktal boyut kavramlarından yola çıkılarak üretilen bilgisayar destekli bir mimari tasarım modeli sunulmaktır. Model, özel bir mimari dile sahip olan bölgelerde üretilecek yeni formların ...
  • Mimarlık Eğitiminde Kalite 

   Birer, Emel Düzgün (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-03)
   Bugün mimarlığa ilişkin eleştirilerin yoğunluğu, mimarlık eğitimi ve mesleği arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu durumda, tüm üretim, uygulama ve hizmet alanlarında olduğu gibi eğitim alanında ...