Now showing items 590-609 of 799

  • Sinemada Fütürist Yaklaşım : Minority Report Filminin İncelenmesi 

   Boyar, Nihan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Toplumların bir beklenti olarak gördüğü gelecek olgusu, yeni olan her şeyin var olabilme gücüyle ilişkilidir. Temel anlamda yeni olan her şeyin gerçekleşmesi, aynı zamanda gelecekte yapılacak olanların bir vaadini temsil ...
  • Sinemada Karakter Olgusu: Bir Karakter Oyuncusu Olarak Sadri Alışık 

   Bayrak, Tamer (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
   Sinema, güzel sanatların dalı olarak, yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatıdır. (TDK, 1998, syf. 1987) Bu sanatın oluşma sürecinde büyük acılar, fedakarlıklar ve emekler gösterilmiştir. Bugün ...
  • Sistematik Görsel Araştırmalarda Fotoğrafın Yeri: Mimar Sinan Eserleri Örneği 

   Özkeçeci, İlhan; Böcekler, Burcu; Yavuz, Ozan; Önal, Halil (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-10)
   Shortly after invention in 19.century, photography had been used in service art research. As well as photographing of paintings, ceramics, chinas, photographs of the most valuable architectural structures are important.Turkey ...
  • Siyasal İletişim Kampanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı (12 Haziran 2011 Seçimleri “Twitter” Örneği) 

   Genel, Mehmet Gökhan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   The rapid advances in communications and information technologies have been altering the old structures and habits in a radical way. One of the leading structures within this transformation process is the media and its ...
  • Siyasi Kutuplaşmanın Marka İmaj Ve İtibarlarına Etkisi: Türkiye’De Tüketicinin Yahudilikle İlişkilendirdiği Markalara Bakışı Üzerine Bir Eleştiri 

   Kırgız, Ayça C. (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   The main reason why the businesses want to create psychological differences rather than physical or functional differences is the existence of many companies providing similar products and services in the market. Provision ...
  • Some molecular studies related to leaf rolling in Ctenanthe Setosa 

   Terzi, Rabiye; Sağlam, Aykut (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2008)
   The changes in total RNA content under drought stress condition that eventually causes leaf rolling was investigated in Ctenanthe setosa, a member of Marantaceae family in Zingiberales. Degree of leaf rolling (%) and ...
  • Some Result for the Janowski's P-Fold Symmetric Starlike Functions of Complex Order 

   Polatoğlu, Yaşar; Bolcal, Metin; Şen, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   Janowski' s starlike functions of complex order and hove power series of the forrn f(z)--=z + a ,.,zp•I + a1P., z2p+I + … wehere p = 1,2,3,... are shown to satisfy the relation f(z) = ([g ...
  • Some Results of the Carathedory's Class 

   Polatoğlu, Yaşar; Bolcal, Metin; Şen, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Bu çalışmada caratheodory sınıfı üzerine bazı sonuçları araştırırız. f(z)=1+p₁z+p₂z²+p₃z³+… fonksiyonu birim dairede analitik olsun ve f(0)=1,Re f(z)≥0, koşullarını gerçeklesin bu durumda f(z) fonksiyonu Caratheodory ...
  • Sorumluluğu Öğretmek: Dalton Planına Dönüş 

   Edward, June (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • Sosyal Adalet 

   Özgüven, Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003)
  • Sosyal Medya Gazeteleri Nasıl Etkiliyor? Haberlerin Twıtter’Da Yayılması Üzerine Bir Araştırma 

   Sütçü, Cem S.; Bayrakçı, Serkan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-04)
   Social media has been an important outlet for newspapers. Social media have advantages in terms of reaching wider audience and sharing comments about news. Being a digital platform, modularity and automation make social ...
  • Sosyal Medya Her An Ve Her Yerde Görünür Olmak 

   Eraslan - Uludağ, Reyhan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-10)
   Yüzyıllardır, bireyin her an ve her yerde görünür olma isteği portre resim sanatı ile başlayıp fotoğraf sanatı ile yoğunlaşarak devam etmiştir. Günümüzde ise sosyal medya ile farklılaşıp doruk noktasına ulaşmaktadır. ...
  • Sosyal Medya Ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar 

   Ataman Yenğin, Didem (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   İletişim bireyler ve toplumlar için var olmanın önemli koşullarından biridir ve bu noktada iletişim araçları da aynı etki ve öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerle değişen ve gelişen iletişim araçları gün geçtikçe ...
  • Sosyal Medyada Kullanılan Mesajların Halkla İlişkiler Çalışmalarındaki Önemi 

   Koçak, Sevinç (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Doğru mesajın, doğru zamanda, doğru hedef kitlelerle paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilerek yeni çalışmalara kaynaklık etmesi döngüsüne dayanan halkla ilişkiler çalışmalarında, teknolojik olanakların ve internet ...
  • Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü 

   Ersöz Karakulakoğlu, Selva (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   In this century, which we name as digital age, the information has being shown as numbers. Without a doubt, the internet has made a huge contribution to the structuring of digital process. Especially the social media, ...
  • Sosyal Medyaya Halkla İlişkiler Perspektifinden Eleştirel Bir Bakış 

   Ilıcak - Aydınalp, Ş. Güzin (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-10)
   Kavramların katman katman içinin boşaldığı, bedenlerin kamusallaştığı dijital dünyada, bilgisayar ekranına tek tuşla bağlanan ruhlar, hayatlarını perdesiz bir biçimde herkese teşhir etmektedir. Bu sistem içinde ...
  • Sosyal Medya’nın Kaldıraç Etkisi: Türk Sivil Havacılık Endüstrisi Sosyal Medya Gücünü Nasıl Kullanıyor? 

   Kara, Tolga (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-01)
   After the advent of the internet, communication methods have sharply changed and interactivity become more important for customers. Especially customer activities such as information search for company or product details, ...
  • Sosyolojide Yeni Arayışlar: Kaos Teorisi'nin Sosyolojiye Sunduğu İmkanlar Üzerine Bir Deneme 

   Kaçmaz, Gökçe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Son yirmi yılda üzerinde binlerce makale ve kitap yazılan, doğrusal olmayan dinamikleri ele alan Kaos Teorisi’nin bir süredir sosyolojik yaklaşımları da etkisi altına almış olduğu gözlenmektedir. Şöyle ki; çok boyutlu ...
  • Söylencelerde Ay Yıldız 

   Torun, Hale (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bu çalışma Ay-Yıldız örgesinin Türk söylencelerdeki kökenlerini araştırmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden bu yana Türk dünyasında var olan tapınç merkezlerinin hemen hemen hepsinde ay ve güneşle ilgili söylencelerle ...
  • Sözsüz anlatım 

   Shanok, Rebecca Shahmoon (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019)