Now showing items 348-367 of 1077

  • Ekolojik Bir Modelin Kaotik Dinamikleri 

   Kara, Rukiye; Can, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Bu çalışmada aynı ekolojide yaşayan ve türler arsındaki ilişki ile bir besin zinciri oluşturan üç farklı türün oluşturduğu bir popülasyon modeli ele alınmıştır. Modelde kaosa gidişteki önemli basamaklardan birisi olan ...
  • Ekololojik düşüncede kaotik eğilimler 

   Mutlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Bu çalışmada soyut bir dünya görüşü olarak değerlendirilen ekolojik düşüncenin, aslında somut bir görüş olduğunu göstermek amaçlanmaktadır. Bunun için kaos kuramına başvurulmaktadır. Kaos kuramı, ekolojik düşünceye bilimsel ...
  • Ekonomi ve Kaos Teorisi 

   Kesici, Sinan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Kaos teorisinin ekonomistler tarafından bilinmesi, ekonomideki dengenin zorlununun da anlaşılmasına neden olmuştur. Ekonomideki karmaşık piyasa faaliyetleri nedeniyle bu faaliyetleri nedeniyle bu faaliyetleri modellemek ...
  • Emotional Intelligence (EQ) In ELT/EFL Curciculum 

   Tuncay, Hidayet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Bu makalede, Duygusal Zeka unsurlarının İngilizce Dil Öğretimi'ne uyarlaması ele alınmıştır. Dil öğretim kitaplarının yanısıra, İngilzce Dil Öğretimi'nin öğretmenler tarafından hem metodolojik hem de akademik olarak sıkı ...
  • Engineering Properties of Monuments in the Gallipoli Peninsula, Northwest Turkey 

   Şengün, Fırat; Karahan, Şebnem; Türkdönmez, Oya; Baba, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09)
   Many monuments were built on the Gallipoli Peninsula by governments in memory of the servicemen after the World War I ( 1915 – 1918 ). There are seventy seven monuments in total, thirty, one of witchwere built by the ...
  • Environmental Assessment Organization By Using A Combined Approach Of Fuzzy Ahp And Swot Analysis Case Study: Health Network Of Kashan University Of Medical Science 

   Rahati, Meghdad; Dehghani, Masoud; Razzaghi, Reza; Nanakar, Reza; Sakeni, Zahra; Kavosian, Abas; Dehaghi, Zahra Hashemi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Today's, one of the secrets to success in organizations is power of analysis. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats is an appropriate tools. As regards the importance of each above factors is equal ...
  • Environmental Graphic In Safavi Era 

   Ourangi, Zahra (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Environmental graphic art emerged in Europe and America in order to organize buildings, streets and create serenity and facilitate human movement and create beauty. Iranian artists and graphists consider this branch of ...
  • Environmental Impact of the Utilization of a Geothermal Area 

   Baba, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   Geothermal energy is generally accepted as being on environmentally benign energy source. Geothermal development over the lost 40 years in world, has shown that it is not completely free of impacts on the environment. ...
  • Ergenlerde Okul Aidiyeti,Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

   Arslan, Gökmen; Tanhan, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19)
   Bu çalışmada ergenlerde okul aidiyet duygusu,okul işlevleri ve psikolojik uyum arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini yaşları 11 ile 18 arasında değişen,ortaokul ve lisede öğrenci olan 333 ergen ...
  • Ergenlerde Olumsuz Kimlik Gelişiminin Önlenmesine Yönelik Aile Rehberlik Programı 

   Karaırmak, Özlem; Özeke Kocabaş, Ezgi; Toker, Nedim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-08-08)
   Çalışmada, anne-babalara yönelik yapılandırılmış bir aile rehberliği programı ile gençlerde olumsuz kimlik oluşumu sonucu ortaya çıkabilecek problemler ve olası nedenleri konusunda bilgilendirici ve koruyucu bir ...
  • Ergenlerin Özgüven Düzeyi ile Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler Arasındaki İlişki 

   Bilgin, Okan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-12-08)
   Bu çalışmanın amacı ergenlerin özgüven düzeyleri ile diğerleriyle olumlu ilişkiler ve yaşam amacı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel desen kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli ilinde öğrenim ...
  • Ergenliğe hazırlık 

   R. B. Mc Call; Ph. D. - E. B. Greif; Ph. D. K. J. Ulman (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1988)
  • Ergenlik 

   Kulaksızoğlu, Adnan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1986-07-17)
  • Ergonomi 

   Paksoy, Mahmut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1989)
  • Erken çocukluk döneminde çocuklara çok yönlü düşünmeyi kazandırma ile ilgili etkinlik örnekleri 

   Şahin, Fatma; Kermen, Burçin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1998-03-08)
  • Erken ergenlik 

   Costello, Joan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1988)
  • Etkili öğretim 

   Özçelik, İsmail; Koç, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-03-09)
  • Etkili sınıf yönetiminde 12 öğrenim ilkesi 

   Palardy, J.Michael (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-09-08)
  • Etkin Eğitim ve Güç Tipleri 

   Silah, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993)
  • Etkinlik Yönetimi Uygulamalarında Yaratıcı Rekabet Ve Sosyal Medyanın Entegrasyonu 

   Akay, Rafet Aykut (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-10)
   Events are one of the most important and preferred practices of public relations discipline. The importance of event practices rises everyday with the opportunities of improving technology, and becomes much more preferable. ...