Now showing items 342-361 of 638

  • Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Form Üretimi 

   Çağdaş, Gülen; Gözübüyük, Gaye; Ediz, Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Bildiri kapsamında fraktal ve fraktal boyut kavramlarından yola çıkılarak üretilen bilgisayar destekli bir mimari tasarım modeli sunulmaktır. Model, özel bir mimari dile sahip olan bölgelerde üretilecek yeni formların ...
  • Mimarlık Eğitiminde Kalite 

   Birer, Emel Düzgün (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-03)
   Bugün mimarlığa ilişkin eleştirilerin yoğunluğu, mimarlık eğitimi ve mesleği arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu durumda, tüm üretim, uygulama ve hizmet alanlarında olduğu gibi eğitim alanında ...
  • Mimarlıkta Sanat Bilinci 

   Kut, Gülden; Aksoy, Müfide; Çamlıbel, Nafiz; Gökan, Koray (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi ile ilgili konuların tartışılması ve sorgulanması süreci kapsamında özelde ele alınacak her bir konu, tanımlanacak yeni bir soru veya yanıt , yeni bir bakış veya yaklaşım , genelde “ ...
  • Mitolojik Kadın Figürü Ve Dergi Kapaklarındaki Göstergeler 

   Demircan, Melda (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   In this study the emphasized identity of woman will be examined by comparing the woman image in different magazine covers. In this context the relationship and similarities between the woman celebrities’ images that ...
  • Moda Dergilerinden Moda Ansiklopedisine, Roland Barthes'in Yazılı Göstergelerinden Görüntü Göstergelere İşlevsel Bakış 

   Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Gerek görse,l gerek dilsel göstergelerin tek başına hiçbir anlam aktarmadıkları ancak kullanıldıkları zamana, bağlama, uzama ve kültürlere göre değişkenlik gösterdikleri ve belli bir dizge içerisinde anlam kazandıkları ...
  • Moda, İçgiyim, Renkler, Reklam ve Gençler... 

   Gündeş - Güz, Nükhet; Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   İç giyimin çağrışımsal alanı, renkler ve reklam başlıklı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara içerik çözümlemesi uygulanarak verilen yanıtlara göre metnin dayattığı sınıflandırmalar ...
  • Modeling Chaotic Behaviours In Financial Markets 

   Özün, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Lack of deef trading volüme, increasing levels of hot Money and information, flexibilities of hedge funds an volatilitiesin emerging markets interrupt the linear relationship between risk and return. Due to corupted risk ...
  • Modeling The Nonlinear Behaviour Of A Driven Varactor Resonator At Low Frequencies 

   Kalomiros, John A.; Stavrinides, Stavros G.; Miliou, Amalia N.; Özer, Mehmet; Bulat, Taner (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   We monitor the theoretical response of an R-L-Varactor circuit by using Multisim 7.0, at a driving frequency f= 1MHz with high driving amphtudes. Atlow frequencies a bifurcation is observed, attributed to the large ...
  • Modern Yaşamın Göstergelerinden Yüksek Binalarda Renk - Işık Faktörü Bağlamında “Hasta Bina Sendromu” Ve İletişimsel Boyutta Etkileri 

   Zeybek, Işıl (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-10)
   The enormous high-rises, plazas, residences and towers that have encapsulated urban living space, are smart structures that are constructed for either personal, social or for business purposes. If we are to assume that ...
  • Modernlik Ve Gelenekçilik İkileminde Türkiye’de Kamu Diplomasisi Ve Ülke Kimliği 

   Kurt, Gözde (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   With the globalization, our perceptions about the other countries have started to diversify and underwent a change. By the fast circulation of people, intellectual commoduties, products and information in the world, ...
  • Montessori Materyallerinin Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Küçük Kas Becerilerine Etkisi 

   Kayılı, Gökhan; Gönen, Akın (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12)
   Bu çalışmada, Montessori materyallerinin beş-altıyaş aralığındaki orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların küçük kas becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek amacıyla seçkisiz ...
  • Morphology and Deterioration of Sandstone 

   Tümer, Ege Uluca (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-03)
   Kumtaşı, yapım teknolojisinin oldukça farklı olduğu 19. Yüzyıl’daki Endüstri Devrimine kadar ki dönemde; Türkiye’de ve Avrupa’da oldukça yoğun kullanılmış bir yapı malzemesidir. Yığma yapılarda özellikle yüzey kaplaması ...
  • Muharebe Sahası Bilişim Sistemleri ve Kaos 

   Tavukçuoğlu, Cengiz; Tokat, Ali Osman; Onur, Aziz; Dindar, Hüseyin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Kaos Teorisi, küçük değişikliklerin ileride büyük değişikliklere yol alabileceğini söyleyen bir teoridir. Kaos Teorisi içi n verilen en yaygın örnek "Kelebek Etkisi”dir. Teoriye göre Brezilya’da kanat çırpan bir kelebeğin ...
  • Music Museum Designing Solutions According To Cultural Sustainability In Tabriz 

   Abr, Shahram Boluri; Alamdari, Lachin Pahlyan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Tabriz is the capital and largest city of Azerbaijan, an ancient city that has a great reputation and also city of innovations in Iran. But it is worth to discuss about the weakness point of this great city with thousands of ...
  • "Nar"ın Göstergesel İklimi: Bir Ön Çalışma 

   Çamdereli, Mete (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bir bitkibirim olarak ‘’nar’’ ın göstergesel değerini betimlemek ve ‘nar’ göstergesini çeşitli kavramsal düzeylerde irdelemek bir başka deyişle ‘’nar’’ın izinde bitkilerin dili ve söylemini bulgulamak bu çalışmanın öncelikli ...
  • Narnia Günlükleri “Aslan, Cadı Ve Dolap” Sinema Filminin Mitik Arketipleri Ve Anlatısal Çözümleme Yöntemiyle İncelenmesi 

   Ceylan, Deniz (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-07)
   Mythology reflects the common and deep memories of nations by transforming the language and cultural codes accumulated since the beginning of mankind into an invaluable collection. Written by C.S. Lewis and half a ...
  • Natural Radioactivity and EDXRF Analysis of Ashes from Coal Power Plants of Turkey 

   Akyüz, Tanıl; Akyüz, Sevim; Varinlioğlu, Ahmet; Köse, Abdullah (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   Natural radioactivity and the chemical composition of ten ash samples collected from six coal power plants of Turkey have been analysed. Gamma-isotopic analysis indicated that all the samples contain Ra•226, U238 and ...
  • New Cultural Horızons: 3D 

   Mischie, Ioana (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   Nowadays, we are witnessing new horizons in the contemporary cinema: the 3D technique’s giant step. The question is: is 3D a valid criteria? The filmmaker wants you to live with the characters, offering Cinema an incredible ...
  • New Era Gathering Mathematics And Architecture 

   Najhvani, Saeedeh Dehghani; Shahedi, Bahram (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   In this study,it has been tried to recognize the facilities of digital environment which has emerged a new literature in creating architecture works,by recognizing the world of digital analyzing consisting for motion of ...
  • New Reality In Museum 

   Oruç, Zeren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. ...