Now showing items 328-347 of 745

  • İlkokul 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Algısı 

   Ü.Özbatak, Muhammet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu araştırma, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden ...
  • İlkokulun ilk üç sınıfında fen eğitimi 

   Çağlar, Adil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1989)
  • İlkokulun İlk Günlerinde Çocuk 

   Özgenel, Sevgi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı 

   Kasapoğlu, Esin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   İnşaat sektörünün, talebin süreksiz olması, belirsizlik ve risk yüksekliği gibi koşullar nedeniyle, yüklenici firmalar arasında, alt yüklenici kullanımı yaygındır. Firmaların büyüklükleri ve iş hacimleri artsa bile, alt ...
  • İnternet Haberciliğinde Kadın Cinayeti Haberlerinin Sunumu: Posta Gazetesi Örneği 

   Yegen, Ceren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-07)
   Due to woman murders are increased recent period in Turkey, woman murder news are frequently located in media. Unlike traditional media, woman murder news are located in the internet journalism which is on the basis of ...
  • İnternet ve Ağlarda Kaotik Büyüme 

   Arkut, İbrahim C.; Arkut, Refik C. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Kontrol edilemeyen ve üstel biçimde büyümekte olan Internet'in karakteristik özellikleri son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konmaktadır. Bu bağlamda küçük dünya ağları (small world networks) genel olarak bu tipten ...
  • İnternette Çocukları Bekleyen Riskler Ve Medya Okuryazarlığı 

   Karahisar, Tüba (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-10)
   Family members and school friends are the people first encountered by children in the socialization process. Outside of the real world, where this face to face communication is established, the mass media, especially the ...
  • İstanbul Kıyı Mimarisinin Görsel Matris Üzerinden Kimlik İncelemesi 

   Kutlu, Rana; Manav, Banu; Ertürk, Zafer (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-10)
   Mimari kimlik; bina ve çevresi için tasarımcı ve kullanıcı tarafından oluşturulan belirleyici özellikler ile tanımlanmaktadır. Buna göre; mimari üsluplar, yapı ve çevre oluşturma politikaları, malzeme ve teknoloji, ...
  • İstanbul Sanat Müzeleri Ve Sosyal- Medya: Twitter Örneği 

   Üstünipek, Mehmet (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-10)
   Türkiye’de çağdaş sanat müzeleri son on yıllık zaman dilimi içerisinde kurulmuş ve sosyal yaşamda etkinleşmeye başlamıştır. Bu süreç, bir sosyal medya platformu olan twitter’ın doğuşuyla da örtüşmektedir. Müzelerin ...
  • İstanbul'da Konutlar ve Konut Reklamları: "Tarabya Evleri" Ya Da "Butik Site", "Sample City", " Trend Plus" 

   Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Reklam metinlerinin üretilmesi ve tüketilmesi aşamalarında göz ardı edilmemesi gereken ayırıcı özellikler, bu türden metinlerin görsel/sözel sanat metinlerinden çok ayrı düşünülmemeleri gerektiği düşüncesinde aranmalıdır. ...
  • İstanbullu Logolar 

   Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Ferdinand de Saussure'e göre değeri oluşturulan ilkeler, "değeri belirlenecek şeyle değiştirilebilir benzemez bir öğe ve değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler"dir. Buna dayanarak, değerin var ...
  • İşletmelerde kaos yönetimi 

   Dereli, Türkay; Durmuşoğlu, Alptekin; Kanat, Şenol (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Değişen teknoloji ve yönetim felsefeleri, getirdikleri çözümlerin yanı sıra işletmelerde yeni problemlerin kaynağı olabilmektedir. işletmeler, çalışanlardan daha fazla bilgi ve iletişim kanalıyla çalışmayı başarabilme, ...
  • İşlevsel Kararlar Verebilmek 

   Wernick, Sarah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993)
  • İyileştiren Sevgi 

   Bassoff, Evelyn Şilten (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • Job Satisfaction and Burnout Risk Among American and Turkish Counselor Educators 

   W. Owen, Dean; Demir, Ayhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01)
   The roles required of university teaching faculty have evolved quite dramatically over the past half century. With this evolution in role and function has come increasing demands for productivity, efficiency, ...
  • Kadın-erkek eşitliği bilincini yaratmada cinsel eğitimin rolü 

   Kale, Nesrin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019)
  • Kaos ve Karmaşanın Türk Romanında İşleniş Biçimleri 

   Aydın, Ertuğrul (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Roman türünün, batı edebiyatında olduğu kadar, Türk edebiyatında da kaynaklık değeri azımsanmayacak ölçüdedir. Roman metinlerinin çeşitli bilim dallarına sağladığı aydınlatıcı işlev kadar roman teorisi, çeviri, metinler ...
  • Kaos, Frakteller ve Mimari Tasarım 

   Ediz, Özgür; Çağdaş, Gülen (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Günümüzde, kavramsal açıdan sıradışı formların üretildiği mimari tasarım yaklaşımlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Yeni tasarım örneklerinin bu yöndeki gelişimi farklı geometrik kurgulardaki formların, dijital tasarım ...
  • Kaotik Lorenz Sisteminin Yarı-Ayna Yapısı 

   Uyaroğlu, Yılmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Bu çalışmada, yarı sarmalama uygulaması yapıldıktan sonra iki basit çeker birleştirilerek Lorenz çekerinin yarı-ayna yapısı elde edilmiştir. Çalışmada bu uygulamanın MATLAB programı ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra ...
  • "Kar Tanesi", "Kırık Kılıç", "Gök", "Adsız Kahraman", "Kral" ve Anlatı ve Alt-Anlatılar "Hero" Adlı Filmde Doğru, Giz, Yalan, Yanlış 

   Gündeş, Simten (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   ‘’Hero’’ adlı filmde, filmsel anlatı kurgusunun filmin içerdiği anlatı izlenceleriyle koşutluğunu sağlayan dokunun, özellikle, ses, renk, ışık etkilerinin gösterge bilimsel yöntemle saptanması ve sunumunu içermektedir bu ...