Now showing items 241-260 of 524

  • Konut Binaları için Maliyet içinde Önemli Paya Sahip Yapım İşlemleri ile Maliyet Hesabı 

   Bostancıoğlu, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Ülkemizde genellikle kullanılan maliyet hesaplama yöntemi yapım birimlerine dayalı maliyet hesaplama yöntemidir. ( Keşif yöntemi ) Bu yöntem, çok fazla işlemi kapsadığı ve zaman alıcı olduğu için ; bu yöntemi kullanarak, ...
  • Kurumsal Kimlik Çalışmaları: Beko Örneği 

   Atam, Ali Asker (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
   Günümüzde bulunan bütün marka/kurumların tek amacı nihai tüketicide olumlu bir algı oluşturmak ve bu algıyı sürekli pekiştirmektir. Bunun en önemli faktörü ise iyi araştırmalar sonucunda oluşturulmuş bir kurumsal kimliktir. ...
  • Kurumsal Kimlik Tasarımı Bağlamında Web Tasarımının Dijitalleşme Sürecinde Kimlik Sorunsalı Ve Sürdürülebilirlilik 

   Akdağ, Dide (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-04)
   The visual element of the Internet, which can distribute message to the mass, web design, at the end of the interaction it created on the receptive mass should be suitable to the aim and the style of the institution. ...
  • Kuzey Kıbrıs'daki Üniversitelerde Sürdürülen Sanat Eğitiminin Çıkmazları ve III. Kültür-Sanat Kurultayı'na Yansımaları 

   Günalp-Salman, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu özellikle görsel iletişim araçlarının çeşitliliği aslında görsel imgelerle dolu bir kaostan başka bir şey değildir. Sanat artık; geleneksel yaklaşımların ve anlayışın ...
  • Kübist Kolajlar 

   Oskay, Alev (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-03)
   Gelenekselin dışında farklı malzemelerin sanata girişi XX. yüzyılın tümünü etkileyecek bir süreci başlatmış, bu harekette de kolajlar önemli bir araç oluşturmuştur. Gerçek nesne kullanımı, sıradanlıkları ile yüzyıl boyunca ...
  • Küçük Gezegen Örtmelerinin Gözlenmesi 

   Uluç, Kadir (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Küçük Gezegenin çapının doğrudan ölçülebildiği tek yöntem, yıldız örtülmesi yöntemidir. Yıldız örtümesinin gözlenebilmesi için öncelikle, Küçük Gezegenin, örtülmenin olacağı yıldızın önünden geçiş zamanının tespit edilmesi ...
  • Kült Marka Leica fotoğraf Makinesinin Marka Konumlandırması 

   Güz Gündeş, Nüket; Ilıcak, Ş. Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Tüm dünyada ‘kült marka’ olarak bilinen Leica fotoğraf makinesinin marka konumlandırılmasındaki başarısının incelenmesi, amaçlanmıştır. Mitos (söylence) olma sürecinde markanın nasıl konumlandığı, bu konumlama alanının ...
  • Kültür Endüstrisi Kavramı Çerçevesinde Medya Ürünleri: Eleştirel Yaklaşım 

   Kara, Tolga (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   Considerations of media products sometimes assume that media share similar economic and business characteristics and that media are no different from other products and services. They express the view that no more ...
  • Kültürel Alanda Reklam Ve İletişim Stratejisi 

   Kılanç, Ruken Özgül (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-07)
   The media, which offers limitless possibilities, represents the interlocking cultural environment of our day; television series, advertisements, competitions, virtual platforms present at the same time all around the ...
  • Kültürlerarası İletişim ve Öteki Kavramının Günümüz Dünyasında Yeri ve Önemi 

   Tanrıbilir-Özgül, Ruşen; Şen, Erdal (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Günümüzde sosyal bilimler alanında hazırlanan tüm tezlerin, projelerin, ödevlerin giriş bölümlerine egemen olan hızlı değişim ve farklı tanımları her dalda ayrı yapılan ancak adına tek küreselleşme denilen olgunun tüm dünya ...
  • Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki 

   Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   "Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki" başlıklı çalışmada, "budunmerkezcilik" bakış açısıyla "kültürel görelilik" bakış açısının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla ele alınan örnek olaylar ...
  • Küresel Markalar, Yerellik Ve Kültürel Göstergeler 

   Deneçli, Ceyda (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   The cultural values that have influence on the consumers’ brand or product perceptions differ from country to country. The global brands also develop local strategies by using the countrys’ cultural signs in which they ...
  • Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük 

   Tekinalp, Şermin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş bati ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlere fakirler arasında uçurum büyürken, ...
  • Küreselleşme Kavramı Ve Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar 

   Kürkçü - Dumanlı, Duygu (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   The globalization is a notion which explains the very latest enhancements. Nonetheless it is not possible to reach to a concensus about the outcomes of globalization. In this study, we tried to explain notion of ...
  • Küreselleşme Sürecinde Dünya Ekonomisini ve Yönetimini Yeniden Düzenleyen Eyleyenler 

   Tarhanyan, Nayyat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Yapısal bir dönüşümü beraberinde getiren küreselleşme sürecinin dünya düzeyinde eşitsizlik ve işsizlik sorunlarına yol açması sonucu dünya ekonomisini ve yönetimini yeniden düzenlemek üzere eyleyenler ortaya çıkmıştır. Bu ...
  • Küreselleşme Ve Küresel Markalaşma: Yerellik Ve Kültürel Göstergeler Bağlamında Pringles Örneği 

   Kınay, Ömür (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   It is no argument that the world has become an increasingly interactive place. This is an obvious result of globalization. In direct parallel to this, different brands have adapted their advertising strategies wherein ...
  • Küreselleşme Ve Yerellik Bağlamında Günümüz Türk Sineması 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   The Art of Cinema, which has a past of more than a century long, is frequently discussed in terms of globalization and localization. Cinema started in Europe (France) but became a worldwide phenomenon due to the US ...
  • Küreselleşme – Yerelleşme Ekseninde Bir Örnek: Ada: Zombilerin Düğünü 

   Şimşek, Gizem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   Political and current events effect society causing changes and transformations in social awareness. To this end, all kinds of changes and transformations reflect on art which is the mirror of society. Cinema which is ...
  • Kırmızı 

   Yıldıran, Ayşe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Renksizlikten sonra ilk adlandırılan renk olan kırmızı, ateşin ve kanın rengi olarak ortaya çıkar. Yaşam, sağlık ve mutluluğun evrensel simgesi, güçlü ve çekici özellikleriyle güzellik, cinsellik, evlilik, doğum gibi ...