Now showing items 199-218 of 523

  • Investigating The Relationship Between Organizational Learning And Flexibility Of Employees In Education Department Of Sarpool-E-Zahab City 

   Ghanbari, Iran; Abdi, Nariman (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   The flexibility of human resources is one of the most important aspects of organizational flexibility and is focused on adaptability of employee’s characteristics (such as knowledge, skills and behavior) with changing ...
  • Investigating The Relatıon Between Educatıon Level And Fertılıty In Woman 15-45 Years Old (Case Study Of Shoushtar Cıty)" 

   Shahmansouri, Kobra; Afshani, Seyyed Alireza (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   This study was aimed to investigate the relation between education level and fertility in women 15-45 years old of Shoushtar city. Theoretical principles were used based on their themes in different theory of diffusion ...
  • Investigating The Role Of Domestic Tourism On Local Economic Development (Case Study: Isfahan Lenjan City) 

   Olyaee, Ali; Mokhtari, Ali; Khademi, Narges (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Tourism industry development for Lenjan city which face with difficulties such as high unemployment rate, energy source constraints and also single-product economy, have high importance. with regards to the extent of ...
  • Investigating Tiling Decorations Ofsafavid Period, A Case Study Sheikh Lotfollah Mosque Of Isfahan 

   Sobouti, Hooman; Ebadei, Hamed (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Safavids were the true heirs of the magnificent art of Timurid period. In fact tiling art reaches the peak of its prosperity in Safavid era. An important reason for the flourishing of tiling art in this period is Shah ...
  • Investigation Of Effects Of Cross-Sections on The Ray-Effect Distortions 

   Sağlam, S. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   In this study, a wellknown numerieal method has been used to solve neutron transport equation and the ray-effeet anomaly observed on the results of the method hase been introdueed. To examine the effeets of eross-seetions ...
  • Investigation Of Receptivity Principles In The Entrances Of Cities (Case Study Of Ardabil Entrance From Heyran Road) 

   Vahidi, Taher; Faroughi, Seyed Mohammadreza; Sadughi, Aref (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Nowadays, urban growth has been so fast that proper urban standards are largely neglected. These standards include particular attention to the quality of the city's entrances and exits. Entrance spaces of cities connect ...
  • Investigation Of The Relationship Between Watching Programs Of Sabalan Channel And Social Capital Of Ardebil Citizens 

   Amirpoor, Ali; Jafari, Ali (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Objective: This study aimed to investigate the relationship between the social capital citizens Ardebil Sabalan channel to watch the surveying method is done. Methods: This study is a survey using multistage cluster ...
  • Investigation of Wave Propagation in a Nonlinear Dispersive Transmission Line 

   Tunçay, Ali Ayhan; Yaraneri, Halil (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Nonlinear wave propagation in a nonlinear dispersive LC transmission line with linear inductance and nonlinear capacitance (vericap diode) is investigated. Dispersion in the line is introduced by second nearest neighbor ...
  • Işığın Retoriği; Metinde Kristal Kurgusu 

   Rigel, Nurdoğan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Italo Calvino’nun anlatı evreni hassas ve tatmin edicidir. Calvino’nun ,’’Görünmez Kentler’’(1972) adlı eseri, entrikalı hillebaz bir epistemolojik yap-boz oyunudur. Eserde hayali bir Marka Polo, hayali bir Kubilay Han ...
  • Işık Kirliliği 

   Çetegen, Duygu; Batman, Alp (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Bu çalışmanın amacı, ışık kirliliği konusunda bilgi vermek, konuya duyarlılığı arttırmak, ülkemizde ışık kirliliği açısından alınması gereken önlemlerden bahsetmek ve bilinçlenmeye katkıda bulunmaktır. Bu yazıda İstanbul’da ...
  • İç Mimaride Loft Tasarımı 

   Erdemir, Zuhal (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-07)
   Loft concept is indicated as “Loft, attic" or "on the top floor, so the floor immediately below the roof. Initially, while the roof or the floor immediately below the roof meaning, "warehouse, commercial building" has ...
  • İç Mimarlık Proje Stüdyosunda Yaratıcılık Odaklı Tasarım Çalışmaları 

   Adıgüzel Özbek, Derya; Usta, Gülay (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
   Günümüzde yaratıcılığın öğrenilebilen bir olgu olduğu ve eğitimle geliştirilebileceği düşüncesi yaygındır. Buradan hareketle özellikle tasarım eğitiminde öğrencilerin çeşitli koşullanmışlıklardan sıyrılarak, yaratıcı ...
  • İki Popüler Mit Kahramanının Karşılaştırılması: Neo ve Battal Gazi 

   Yıldırım, T. Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Sıradan insanın kişisel ve evrensel olana uyum sağlama çabası mit ihtiyacını ve mit kahramanını doğuran temel sebeptir. Bu araştırmada gözlemlediğimiz kahramanın sadece zamana göre değil içinde bulunduğu topluma göre de ...
  • İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu Engellerin Giderilmesi 

   Çedikçi, Tuğçe; Çedikçi, Tuğba (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   İletişim, kişi ya da örgütlerin hem içinde yer aldıkları toplumsal sistemle hem de bu sistemdeki diğer kişi ve örgütlerle uyumunu ve etkileşimini sağlayan temel süreçtir. Yani iletişim insan-insan, insan-örgüt, örgüt-örgüt ...
  • İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı 

   Kasapoğlu, Esin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   İnşaat sektörünün, talebin süreksiz olması, belirsizlik ve risk yüksekliği gibi koşullar nedeniyle, yüklenici firmalar arasında, alt yüklenici kullanımı yaygındır. Firmaların büyüklükleri ve iş hacimleri artsa bile, alt ...
  • İnternet Haberciliğinde Kadın Cinayeti Haberlerinin Sunumu: Posta Gazetesi Örneği 

   Yegen, Ceren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-07)
   Due to woman murders are increased recent period in Turkey, woman murder news are frequently located in media. Unlike traditional media, woman murder news are located in the internet journalism which is on the basis of ...
  • İnternet ve Ağlarda Kaotik Büyüme 

   Arkut, İbrahim C.; Arkut, Refik C. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Kontrol edilemeyen ve üstel biçimde büyümekte olan Internet'in karakteristik özellikleri son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konmaktadır. Bu bağlamda küçük dünya ağları (small world networks) genel olarak bu tipten ...
  • İnternette Çocukları Bekleyen Riskler Ve Medya Okuryazarlığı 

   Karahisar, Tüba (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-10)
   Family members and school friends are the people first encountered by children in the socialization process. Outside of the real world, where this face to face communication is established, the mass media, especially the ...
  • İstanbul Kıyı Mimarisinin Görsel Matris Üzerinden Kimlik İncelemesi 

   Kutlu, Rana; Manav, Banu; Ertürk, Zafer (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-10)
   Mimari kimlik; bina ve çevresi için tasarımcı ve kullanıcı tarafından oluşturulan belirleyici özellikler ile tanımlanmaktadır. Buna göre; mimari üsluplar, yapı ve çevre oluşturma politikaları, malzeme ve teknoloji, ...
  • İstanbul Sanat Müzeleri Ve Sosyal- Medya: Twitter Örneği 

   Üstünipek, Mehmet (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-10)
   Türkiye’de çağdaş sanat müzeleri son on yıllık zaman dilimi içerisinde kurulmuş ve sosyal yaşamda etkinleşmeye başlamıştır. Bu süreç, bir sosyal medya platformu olan twitter’ın doğuşuyla da örtüşmektedir. Müzelerin ...