Now showing items 619-638 of 647

  • Yaratıcılık Nasıl Gelişir ? 

   İlkbahar, Şeila Yahya; Tezel, Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993)
  • Yaratıcılık Nedir? 

   İlkbahar, Şeila Yahya; Tezel, Sibel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • Yarının Organizasyonları İçin Bugünden İpuçları 

   Taşcı, Deniz; Koç, Umut (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   Ford ve Taylor bundan yaklasik yüz yil önce bilimsel bilgiyi üretim organizasyonlarinda uygulamislardir. 20. Yüzyilin sonlarinda çesitli ortamlarda yapilan degerlendirmelerde, her ikisi de 20. Yüzyili en derinden etkileyen ...
  • Yaşam Biçimi ve Sanat Yapıtlarının Reklama Yansıması 

   Yıldız, Öykü Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Çalışmada, başta ürün ya da hizmetin kimi temel özelliklerini aktaran bir araç konumunda olan reklamın süreç içinde toplumsal ve akçasal sonucunda yaşam biçimleri, imgeler yaratan bir ekinsel olguya dönüşümü ele alınmıştır. ...
  • Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi 

   Gül, Şeyda; Konu, Meryem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-07)
   Bu çalÍşmanın amacı Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim’ in “Sindirim Sistemi” ve “Dolaşım Sistemi” ünitelerinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Çalışmada veri toplamak amacıyla ...
  • Yaşama Hakkı ve İşkence Yasağı 

   Öztürk, Bahri (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003)
  • Yaşamımızı Çevreleyen İlginç Geometrik Şekiller: Fraktallar 

   Doğan, Rüya; Genç, Müge (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Bu çalışmada, Mandelbrot Fraktalı kullanılarak yeni bir fraktal oluşturulup, elde edilen şeklin bir fraktal olduğunun ispatlanması amaçlanmıştır. Çalışma, Özel Eyüboğlu Lisesi 11.sınıf öğrencilerinden Ayşegül BAYAR, Valya ...
  • Yavaşlatan Nikotin 

   Spilich, J. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • Yazılı Basında Ve İnternet Gazeteciliğinde Kullanılan Haber Fotoğraflarının Karşılaştırılması 

   Uçak, Olcay (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-07)
   Photograph, enter a new process in the transformation of traditional media into digital media. Thereby photograph is the most important transporter of the visual culture in the internet environment. The photograph whose ...
  • Yeni Bir Pazarlama Yöntemi Olarak Elektronik Posta Pazarlaması 

   Deniz, R. Baki (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Kullanım kolaylığı, çok hızlı ve yaygın olması ve maliyetinin düşüklüğü, elektronik posta (e-posta) pazarlama yönteminin en yaygın kullanılan on-line kanal haline gelmesinin başlıca nedenleri arasındadır. Ancak sır ve ...
  • Yeni Dijital Çağda Toplumsal Hareketlerde Meydana Gelen Dönüşüm 

   Çaycı, Berk (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Transformations at technological economical, political, social and cultural fields within historical process has been effecting all units of society. Herewith, transformation which occurs in field of human activity, ...
  • Yeni Medya Aracı Bilgisayar Oyunlarında Toplumsal Cinsiyetin İnşası 

   Kan, Deniz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   The developments in information Technologies have given rise to the computer games which forms the new information technologies. Today, the computer games which have developed since 1960s have an important role in the ...
  • Yeni Medyada Haber Dili (Ayşe Paşalı Olayı Üzerinden Geleneksel Medya Ve İnternet Haberciliği Karşılaştırması) 

   Yurdigül, Yusuf; Zinderen, İ. Etem (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-07)
   The news subject is the primary subject emphasized diligently by the media studies. The news, which develops and transforms the knowledge and interest of the society, and which recreate the reality according to structure, ...
  • Yeni Medyada İllüstrasyon Ve Fotografik İnvazyon : Lucas Levitan 

   Atabek, Aslıhan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   With transformation process from classical or mass media to new media, similar movements like graffiti, which was firstly occurred as a social reaction and became an art branch, have been seen in the digital media. A ...
  • Yeni Medyanın Olanakları: Semantik Web 

   Yengin, Deniz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Everything has a text format for individuals. These texts are being transferred to the destination with the communication process and during this transfer process channel or media is important. In this study, during ...
  • Bir Yerdeşlik Çalışması Olarak Renk Bağlamında Yazgı: Kara Baht/Kara Yazı 

   Özelçi - Köse, Remziye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Özet bir inanç dizgesi olarak kabul edilen kadercilik /yazgıcılık anlayışına göre her şeyin sonucu bellidir ve insan ne yaparsa yapsın yaşamın kaçınılmaz bir olgusudur. Tanrı ‘nın kulları için hazırladığı iyi ya da kötü ...
  • Yerel Fizyolojik Sistem Çekicileri İle Canlılara Ait Alt ve Üst Evrim Gruplandırılması Üzerine Bir Değerlendirme 

   Yalçın, G. Ç.; Ağbulut, Y.; Akdeniz, K.G.; Seymen, O. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   Yerel fizyolojik sistemlerin çesitli yöntemler ile elde edilen zamansal evrim sinyalleri çekicilerinin embedding parametreleri bu sistemlerin dinamik yapilari hakkinda önemi bilgiler vermektedir. Bu bilgilerin canlilara ...
  • Yerellik Öğeleri İçinde Küreselleşen Yönetmen: Ferzan Özpetek 

   Küçük, Berna; kahyaoğlu, İrem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   It’s a well-known fact that “globalization” is one of the most important concepts of our time. This concept can be defined as a notion uniting different people and cultures around the world. Globalization contains ...
  • Yeşil 

   Yıldıran, Ayşe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Renk çemberinde mavi ile sarı arasında yer alan yeşil, bir ararenk olması doğrultusunda sakinleştirici, çekimser, rahatlatıcı, davetkar ve dişil özelliklerle bütünleştirilir. Oysa birçok kültürde suya ve bitkiye bağlanan ...
  • Yolak Bağımlı Teori Işığında Türkiye'de Temel Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Kilitlenme 

   Topuzoğlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Yolak bağımlı teori geçmiş kararların ve tarihi durumların bugün ki uygulamaların karar alma süreçlerini etkilediğini ortaya koymaktadır, ve kaos kuramının başlangıç koşullarına hassas başlangıç özelliğini içerir. Bu teoriyi ...