Now showing items 570-589 of 625

  • Understanding Genetic Algorithms In Architecture 

   Latifi, Mohammad; Mahdavinezhad, Mohammad Javad; Diba, Darab (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   Genetic algorithms (GAs) are computational techniques based upon evolution. They have been recently introduced in architecture to study present complexities in form and function. Despite growing trends and inclinations ...
  • Understanding The “Hybrid” Media In Design Education 

   Atiker, Barış (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   The digital transformation of moving images in the last 30 years has resulted with revolutionary impact on art and design fields. The increasing use of digital technologies for creating design and artwork with moving ...
  • Using Humor in the EFL Context to Enhance Language Teaching Effectiveness 

   Akalın, Nahide; Akbarov, Azamat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01)
   As soon as benefits of humor are known, lecturers’ tendency and thoughts about humor in foreign language education is object of interest. At this master thesis, it was investigated that thoughts of lecturers who work in ...
  • Uzay Gemisi Tasarımı 

   Hamdioğlu, Nazım; Akalın, Duru; İlter, Dilara (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Özel Irmak Okulları Astronomi Kulübü öğrencileri "Uzay Gemisi Tasarımı" konulu proje ile Uluslararası Gençlik Gelişim Projeleri Yarışması'na katıldı. Kalite Okulları Merkezi'nin Microsoft Merkezi'nde düzenlediği yarışmada, ...
  • Üç Boyutlu Sayısal Ortam Araçlarının Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Öğretimi: Bir Lisans Dersi Örneği 

   Tüker, Çetin (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   In this study, design principles of a ‘three dimensional modeling and animation tool instruction’ have been studied in the context of visual communication design domain by analyzing the ‘Computer Animation and 3D modeling’ ...
  • Üç Büyük İlde İnternet Kullanıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısının Karşılaştırılması 

   Dündar, Durmuş (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   With internet, the contemporary information service, it is possible to make contact with work sites and residences around the world. A computer, or a computer and modem, along with telephone connections allows communication ...
  • Üç Canlı Türünün Oluşturduğu Besin Zinciri Modelinde Kaos 

   Kara, Rukiye; Can, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Bu çalışmada, aynı ekosistem içerisinde yaşayan üç farklı canltı türü arasındaki etkileşimi inceleyen bir besin zinciri modeli ele alınmış ve bu modelin denge noktalarında sisteminin kararlılık analizleri yapılmıştır. ...
  • Üç Düşünsel Yeti: Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme 

   Kale, Nesrin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993)
  • Üniveriste Gençliğinde Travma Yaratan Sorunlar ve Krize Müdahalede Etkin Yaklaşımlar 

   Avcı, Sabahat Yurdakul (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09)
   Üniversiteler ergen yoğunluğuna hizmet veren kuruluşlardır. Bu nedenle gençlik dönemine özgü davranışlar, sorunlar ve travmalar sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Psikolojik danışma birimlerinin bu gibi durumlarda uzman ...
  • Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim İhtiyaçları 

   Korkut Owen, Fidan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12)
   Bu araştırmanın ana amacı üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim ihtiyaçlarının cinsiyetlerine, fakültelerine, sınıflarına, kariyer yardımı ve bilgisi almalarına, çalışma ve staj deneyimlerinin olmasına, iş bulmaya ...
  • Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri 

   Müezzin, Ece Emre; Kaya, Alim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-08-08)
   Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören KKTC’li ve T.C.’li üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyum ve psikolojik yardım aramaya ilişkin görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden ...
  • Üniversitelerde İkili Öğretim “Gece Öğretimi” 

   Sağlam, Mehmet; Yavuzer, Haluk; Öner, Nejla; Telman, Nursel; Kavak, Yüksel; Alev Arık, İsmail; Aşan, Senih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • Ütopik Bilincin Kutsaldan Profana Önlenemez Özgürleşmesi 

   Demirkan, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Thomas More'un, hayali kral Utopos'un hayali ülkesine verdiği isim olan Ütopya, kültür alanında ileriye dönük ve gerçekleşmesi hem olanaksız hem de zaten umut edilmeyen düşsel fikirleri tanımlayan, gündelik dilde ve tutucu ...
  • Vernacular Creativity and a New Media: Istockphoto 

   Yengin, Deniz; Ekim, Berna (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   Globalization or McLuhan’s “Global Village” concept is increasingly getting a clearest shape. Along with globalization, communication mediums are also developing. They have the qualities of being digital, interactive, and ...
  • Visual Aesthetic Expression On User-Generated Content By The Net Generation (Existence, Roles, And Opportunities In Cyberspace) 

   Amin, Hasanah Md. (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-07)
   The overload content on Internet, has a direct connection with cyberspace particularly UGC. The space, the content, the creator, and the user are the complete component of cyberspace. The existence of cyberspace and its ...
  • Visual Culture In The New Communication Environment: E-Government As A Case Study 

   Erdal, Cengiz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   Emerging of internet and broadband connection enabling large amount of information to be transferred from one point to another have caused many services to be transferred to virtual environment causing face to face ...
  • Visual Culture: Antenna And Roots 

   Wanner, Maria Celeste de Almeida; Ornellas, Valter Luis Dantas (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   The gap between the digital era in undeveloped places, in the 21st century, is an important issue to be discussed. Based in the research called Antenna and Roots, developed at the Fine Art School at the Federal University ...
  • Visual Effects Cinematography The Cinematographer’s Filmic Techique From Traditional To Digital Era 

   Eldin, Nawal Mohamed Salah (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   Special effects cinematography is as old as cinema itself. The cinematographer had a major role in making the special effects scene either by making the whole effect in camera or combined with the optical effects in ...
  • W UMa Türü Bir Değişen: DN Boo ve CCD Işıkölçümü 

   Akbulut, Pınar; Kıvanç, Funda; Yener, E. Ece (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   W UMa türü bir yıldız olan DN Boo' nun Johnson UBV süzgeçlerindeki ışık eğrileri Ege Üniversitesi Gözlemevi' nde 35 cm'lik çatal kurgu teleskop kullanılarak Şubat-Mart 2005 tarihlerinde elde edilmiştir. Elde edilen ışık ...
  • Bir Web 2.0 Uygualaması Olarak Bloglar: Blogların Dinamikleri Ve Blog Alemi 

   Özüdoğru, Şakir (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   Blogs are defined as spheres in where personal ideas and networks presented on the Web. Blogs, also, believed as the birth of a newfangled kind of a journalism as well as a means of shaping democracy. Plus, blogs ...