Now showing items 439-458 of 647

  • Sabırlı Olmayı Öğretmek 

   Segal, Julius; Segal, Zelda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993)
  • Sağlığın Tanımı: Başaçıkma 

   Kesgin, Coşkun; Topuzoğlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir." çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma ...
  • Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı 

   Ecerkale, Kubilay (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   İşletmeler hızla değişen piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürebilmek, sektörde söz sahibi olabilmek için büyük zaman ve paralar sarf ederler. Küresel rekabet ortamında mevcut işletme yapısına günün koşullarına ...
  • Saljuk Art And Mystical Symbols Case Study: Metalworking 

   Shojanoori, Nikoo (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Economic, scientific and mystical growth in Seljuk era, and new developments create new changes in all areas, including the increase in quantity and quality of art. Fans of mystical movements were increased with attractive ...
  • Sanal Para Bitcoin 

   Sönmez, Asuman (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-07)
   2008 yılında bir makale ile ortaya çıkan, 2009 yılında ilk işlemini gerçekleştiren bilgisayar algoritmalarıyla tasarlanmış Bitcoin, son iki yılda önemli kullanıcı kitlesi yakalayarak, talebini artırmış, piyasa değerini ...
  • Sanat Eğitiminin Görsel Okuryazarlık Becerilerine Etkisi 

   Eraslan Taşpınar, Şeyda (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Bu araştırmanın amacı sanat eğitiminin görsel okuryazarlık becerilerine olan etkisini belirlemektir. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubunu Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 44 birinci ...
  • Sanatçı Ve Artefakt Birliği: Sinemada Oyuncu Olmak 

   Saliji, Sali (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-01)
   Acting is a very special and specific art form, be it in cinema or not it significantly differs from other art forms. First of all in the art of acting, created by the artist and thus the created work (artifact) represents ...
  • Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri 

   Gültekin, Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   1900'lerin ilk çeyreğinde mantıkçı pozitivistlerin fikirleri bilim, felsefe, müzik ve mimarlık gibi etkinliklerin dışında satrançta da yeni yaklaşımları doğurmuştur. Nimzovitzch ve Reti gibi ustalar, satrançta biçimselleştirilmiş ...
  • Savaş Fotoğrafı Tarihinde Dijitalleşme Süreci Ve Fotografik Etkisi 

   Yavuz, Uğur Günay (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   From the Crimean War photographs that Roger Fenton went by a coach and authenticated to today, the war photography has showed a remarkable and rapid evolution in sense of technology especially after 1975 when the digital ...
  • Savaş ve İletişim Gengüdümlerinde Biçimsel Bakışımlılık 

   Zeybek, Işıl; Özgül, Ruken (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Geçmişten günümüze doğanın gereği ve doğalarının gereği; hayvanların, insanların, ülkelerin, firmaların, yaşamlarını sürdürmek, giderek büyümek, sınırlarını genişleterek güçlerini artırmak amacıyla 'öteki' ya da 'ötekilerini' ...
  • Schwarzian Derivative Revisited 

   Polatoğlu, Yaşar; Çağlar, Mert; Demirer, R. Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   The Boolean-algebraic structure of the so-called Schwarzian derivative is investigated. A sufficient condition for a function of several variables to behave chaotically, which concerns its associated Schwarzian derivative, ...
  • Sefeid Değişken Yıldızlarının Uzaklığının Hesaplanması 

   İlkar, Vahit Yiğit; Nalbantoğlu, Tan; Özkul, Onur (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Hennette Leavıtt 1912'de Sefeid'lerin peryotlarının gerçek peryotlarının yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkarmış ve böylece yıldızların uzaklıklarının saptanması çalışmalarına önemli bir yöntem kazandırmıştır. Evrendeki ...
  • Self-Knowledge Manifested In The Human Side According To Mulla Sadra And Ibn Arab 

   Abedi, Mahdi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   God created human beings composed of body and soul, and made him as his Caliph and carrying the secrets of the worlds, superior to every creature, accordingly, his soul would ever fall and rise and will be every moment ...
  • Semiyoloji ve Semiyotik Üzerine Düşünceler 

   Çiçek, Mehmet (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Türkçede Göstergebilim diye tek sözcükle karşılanan kavram Fransızca ve İngilizcede iki sözcükle karşılanmaktadır: Semiyoloji ve Semiyotik (Fr. Sémiologie; Sémiotique / İng. Semiology; Semiotics). Semiyoloji ve Semiyotik ...
  • Shoemaker-Lecy 9: " Dikkat! Yaklaşmayın Güneş Sistemi Tamirde" D. H. Levy 

   Önal, Özgecan; Saygaç, A. Talat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Bu çalışmada; 1994 yılının Temmuz ayında Jüpiter'e çarpan ünlü kuyrukluyıldız Shoemaker-Levy 9'un (SL9) dokuzuncu periyoduna kadar olan öyküsü, kuyrukluyıldızın yapısı ve başta astronomlar olmak üzere bütün dünyanın ona ...
  • Sinema ve Renk 

   Odabaş, Battal (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Bu çalışmada sinemanın renkle olan ilişkisinden söz edilmektedir. Sinemanın başlangıcından itibaren renk sinemanın ilgilendiği tekniklerden biri olmuş ve fotoğraftan da yararlanarak sonunda sinemanın vazgeçilmezi olmuştur. ...
  • Sinema Ve Televizyonda Görsel Haz Ve Sinemasal Çözümlemeler 

   Atasoy, Ayşe Duygu (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-07)
   In this paper, tragic pleasure is handled from the perspective of independent cinema compare to popular media perspective. In this context the works of directors who can be named as Antagonist directors such as Nuri ...
  • Sinemada Bir Gösterge Olarak Renk ve Anlamlandırma Süreci: "Filler ve Çimen" Renk Çözümlemesi 

   Oktuğ, Melis (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Tüm yaşamımızı çevreleyen renk olgusu, hem fiziksel gerçeklik hem de toplumsal, ekinsel, bağlamsal bir öğe, bir iletişim dizgesi olarak nitelendirilebilmektedir. Bu yaklaşım, algılama sürecinde renge simgesel anlamlarda ...
  • Sinemada Edebiyat Uyarlamaları Ve Göstergeler: Muhteşem Gatsby (2013) Filmi Örneği 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
   The cinema and literature are two different branches of the arts that have on occasion collaborated with one another over the past 120 years. The Hollywood film industry, along with many other national cinemas have ...
  • Sinemada Fütürist Yaklaşım : Minority Report Filminin İncelenmesi 

   Boyar, Nihan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Toplumların bir beklenti olarak gördüğü gelecek olgusu, yeni olan her şeyin var olabilme gücüyle ilişkilidir. Temel anlamda yeni olan her şeyin gerçekleşmesi, aynı zamanda gelecekte yapılacak olanların bir vaadini temsil ...