Now showing items 399-418 of 647

  • Paris Pasajlarında bir "Flaneur" Walter Benjamin Sanat Yapıtı - Aura ve Lüks İmgesi 

   Işıklar, Gülnur (2016-10)
   19. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüzde de devam eden hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, sanat alanında da kendini göstererek birçok değişimlere yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu değişimi “auranın ...
  • Pazarlama İletişim Açısından İkonlaşan “Türkan Şoray” Ve Filmlerinin Afiş Çözümlemeleri 

   Çankaya, Didem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   This study will take a close look at Türkan Şoray’s iconic image in relation to her portrayal in her films through the concept of retro marketing. Retro marketing relates to the longing of the past and during the purchasing ...
  • Pelikülden Dijitale Sinemada Seyir Kültürü Ve Seyircinin Değişen Konumu 

   Öz - Taş, Perihan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-04)
   In parallel with technological advances, the rapidly changing nature of the motion picture where each new mode of production brings with it a new kind of viewership. Each new kind of viewership leads to the re-definition ...
  • Phenomenology And Media Lıteracy 

   Ayhan, Çise; Domitran, Zrinka; Radunovic, Nikola; Tavakoli, Sepehr Dadjoi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Is phenomenology a movement or concept? Is it a research method in human science? Different approaches have been introduced with the term of phenomenology, even it has been named as movement.It is commonly understood in ...
  • Physiological taxonomy of willow species - dormancy, rooting of cuttings, reaction on auxins 

   Kefeli, Valentine; Lininger, Chris; Shultz, Ratty (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2007-09)
   Cuttings of six willow species were rooted in water (control) and after auxin (indole-3-acetic acid 150 mg/l) treatment. The intensity of the dormancy was determined by the following data: Root formation, shoot ...
  • Popüler Bilim Yayıncılığı ve Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri 

   Akoğlu, Alp (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Doğayı anlamamızı sağlayan en önemli araç olan bilin, hepimizin yaşamında önemli bir yer tutmaya başladı. Öyle ki bilim ve teknoloji, biz farkında olmadan yaşam tarzımızı belirliyor. Ne var ki, bir yandan da “sokaktaki ...
  • Popüler Kültürün Sanat Ve Tasarım Ürünlerini Kitschleştirmesi 

   Kahraman, Mehmet Emin (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   In this study, the concept of kitsch as an symbol of popular culture is analyzed. Moreover, its impact on designer’s products is explored in relation to culture as well the use of works of art as kitsch. The use of kitsch, ...
  • Portföy Yönetiminde Kaos Teoremi 

   Kendirli, Selçuk (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Kelime anlamı olarak Kaos; karmaşıklık, düzensizlik ve belirsizlik durumlarını ifade eder. Kaos teoremi sadece finans ve makro iktisat bilimlerince değil tüm bilimlerce de ilgi görmüştür. Son yıllarda kaos kuramı hem finans ...
  • Position Of Light And Water In Architecture And Philosophy Of Art 

   Yurtyapan Salimi, Aysegul; Salimi, Amineddin; Kara Pilehvarian, Nuran (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Light and water re key elements and indicators are in human life. Water as a lifeblood is important in views, philosophies and cultures in the world and its role is considered beyond its functional role as a symbol of ...
  • Position Of Plurality Of Creditors And Holders Of Right In Law And Fiqh (Islamic Jurisprudence) 

   Safaei, Seyyed Hossein; Abdollahi, Aref (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Plurality of creditors and holders of right is as one of the removal of obligation examined and analyzed both in internal law and foreign law that each of creditors and holders of right can demand the debtor to full ...
  • Postmodern Toplumda Ataerkil Düzen Değişiyor Mu? Popüler Kültür İçinde Cinsellik Kullanımına Eleştirel Bir Bakış: Biscolata Reklamları Ve Erkek İmgesi 

   Kahyaoğlu, İrem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   The objective of this study is to examine the possible changing in patriarchal order and in today's consumer society how marketing tactics and ads use male or female body as a commodity with the aid of the image of man ...
  • Postmodernizmde Yeni Bir Oluşum: Durumsal Estetik 

   Renkçi, Tuğba (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   Today's aesthetic point of view is very different. This study is handled some of current approaches to art movement and groups that is based on the basics of Dadaism. Aestheticized is discussed in terms of truth and ...
  • Potential Use Of Virtual Environments In Design Education 

   Sagun, Aysu (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2011-10)
   This paper explores the potential use of Virtual Environments (VE) in design education. Recently, the way the designers form their mental concepts, develop and test their design is enhanced with the new computer technologies. ...
  • Powerful Weblogs: Design And Semiotic Description 

   Nikos, Fahantidis; Ifigeneial, Vamvakidou; Antonis, Traoudas; Ilias, Michailidis; Lazaros, Papoutzis (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-07)
   Blogs are a very important "tool" for professionals and individuals wishing to promote products, services, thoughts, ideas, news. It is one of the most important channels of communication which brings them into contact ...
  • Principles And Conditions Of Use Of New Materials In Urban Views (Case Study Abuzar Street, District 17 Of Tehran) 

   Sashourpour, Mahdi; Karimi, Mahdi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   By looking at the Tehran’s urban view we can understand that diversity and heterogeneity of urban facades in a variety of architectural style approaches has created a kind of culture and social identity in architecture ...
  • Prioritization Of Administrations To Connect To The Internal Network With A Multiple Criteria Decision Making Approach (Case Study: Information Technology Administration Of Iran) 

   Movahedy, Somayeh (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   The internal network consists of communication substructures, governmental and nongovernmental developed data centers and software substructures that have been expanded across the nation. This network provides the required ...
  • Promotion Of Environmental Protection In Film: Case Study Of Documentary Film “Winter Fruits” 

   Prnjat, Dejana (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-01)
   Documentary films, whether perceived as a creative treatment of actuality or as a tool for presenting life as it is, are becoming more attractive form to film artists. One of the reasons may be the fact that the documentary ...
  • Radyo Astronomi ve Türkiye'de Radyo Astronomi Çalışmaları 

   Dağtekin, Nazlı Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Gözlem araçlarının ve tekniklerinin gelişmesiyle, astronomik gözlemler elektromagnetik spektrumun her bölgesinde yapılmaktadır. Radyo astronomi, gök cisimlerinin radyo bölgesindeki ışımalarının radyo teleskoplar ile alınması, ...
  • Radyo Programcılığı Keyifli İştir! 

   Küçükerdoğan, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Çevrilen bir düğme veya hafifçe dokunulan bir tuş; işte haberleriyle, müzikleriyle tüm dünya elinizin altında. Artık sıradan ve gündelik bir mucize bu. 20.yy ile birlikte doğan radyo, çağcıl medya araçlarının en eskisi, ...
  • Rankings Tax Affairs Office Of The East Of Tehran With The Tax Capacity Approach Using Topsis Method 

   Movahedy, Somayeh (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   Taxation is the most important tool of the government's fiscal policy, which speeds up the process of economic growth, and constitutes one of the most major and most stable sources of income for governments. Comparison ...