Now showing items 292-311 of 524

  • "Nar"ın Göstergesel İklimi: Bir Ön Çalışma 

   Çamdereli, Mete (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bir bitkibirim olarak ‘’nar’’ ın göstergesel değerini betimlemek ve ‘nar’ göstergesini çeşitli kavramsal düzeylerde irdelemek bir başka deyişle ‘’nar’’ın izinde bitkilerin dili ve söylemini bulgulamak bu çalışmanın öncelikli ...
  • Narnia Günlükleri “Aslan, Cadı Ve Dolap” Sinema Filminin Mitik Arketipleri Ve Anlatısal Çözümleme Yöntemiyle İncelenmesi 

   Ceylan, Deniz (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-07)
   Mythology reflects the common and deep memories of nations by transforming the language and cultural codes accumulated since the beginning of mankind into an invaluable collection. Written by C.S. Lewis and half a ...
  • Natural Radioactivity and EDXRF Analysis of Ashes from Coal Power Plants of Turkey 

   Akyüz, Tanıl; Akyüz, Sevim; Varinlioğlu, Ahmet; Köse, Abdullah (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   Natural radioactivity and the chemical composition of ten ash samples collected from six coal power plants of Turkey have been analysed. Gamma-isotopic analysis indicated that all the samples contain Ra•226, U238 and ...
  • New Cultural Horızons: 3D 

   Mischie, Ioana (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   Nowadays, we are witnessing new horizons in the contemporary cinema: the 3D technique’s giant step. The question is: is 3D a valid criteria? The filmmaker wants you to live with the characters, offering Cinema an incredible ...
  • New Era Gathering Mathematics And Architecture 

   Najhvani, Saeedeh Dehghani; Shahedi, Bahram (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   In this study,it has been tried to recognize the facilities of digital environment which has emerged a new literature in creating architecture works,by recognizing the world of digital analyzing consisting for motion of ...
  • New Reality In Museum 

   Oruç, Zeren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. ...
  • Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası ve Türkiye 

   Demirdöğen, Ülkü (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Avrupa Birliği 'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. NATO 'nun bir bütün olarak yer almadığı ve Avrupa ...
  • On Gaussian Sums Over Finite Fields II 

   YelkenKaya, Neşe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Let Fq:=GF(q) be a finite field of order q=ps for some s N, where p is an odd prime, and Fq=F( ), where F=Fp. Let =Fq-{0}= and K:= . Let be a non-trivial irreducible character of the additive group of Fq such that ...
  • Online Bir Mizah Platformu Olarak Püfterem İnternet Sitesi Ve Yalan Haber Servisi Ajans News Üzerinden Haber, Gerçeklik Ve Mizah İlişkisi 

   Yegen, Ceren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   The humour is a phenomenon which is beyond of various visuals, pictures and narratives which make people laugh. The humour which sometimes refer satire or reference, sometimes refer comic generally take part in media ...
  • Optimization Scheme of Offshore Steel Structures 

   Mastanzade, Nıjat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Deniz petrol yapıların optimizasyonu için son elemanlar üsulu, Reileigh üsulu ve Lagrange katsaylar üsullları kullanılıp. Bu problem yerdeğişme, dinamik Rijitlik ve stabilite sınırı şartlı problemleri çözülüp.
  • Organizasyon Kültürünün ve Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Açıklamasında Kaotik Bir Yol 

   Ercil, Yavuz; Varoğlu, Demet; Basım, Nejat; Şensoy, S. Eyüp (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Örgüt kültürü, bu bakış la, bireylerin değerleri kökeninde kültürel algılamalarının toplamıdır. Örgüt içindeki her bir birey kendine özgü algılamalara sahiptir. Bireyler arasındaki etkileşim bireysel bakış açısını da ...
  • Osmanlı Dönemi’ni Konu Alan Dönem Filmleri Anlatısının Oluşturulması Sürecinde Minyatürlü El Yazmalarının Birincil Kaynak Olma Özellikleri: Elyazmalarındaki Minyatür Ve Edebi Metin Anlatısından Yararlanma 

   Yakut, İnci (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-04)
   This study put forth the functions of Manuscripts with miniature including miniature and literary text as primary sources for Ottoman - period film narrative making process. The study consits of the units on the relationships ...
  • Öğrenme ve Etkin Öğrenme 

   Gökalp, Nuri (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Gelişen ve değişen teknolojik yapılanmalar küresel eğitimde yaygın ve ortak çözümlerin geliştirilmesine olanak verirken, ayni zamanda bireylerden beklentilerin de hızla artmasına neden olmaktadır. Günümüzde öğrenme stratejisi ...
  • Örgüt Kişi Uyumu ve Örgütsel Çekicilik : Hangi Kişiler Ne Tür Örgütleri Daha Çekici Bulur ? 

   Arbak, Yasemin; Yeşilada, Tahir (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Günümüz örgütleri kendilerine önemli bir rekabet avantajı sağlama imkânına sahip güçlü kültürleri oluşturmak ve korumak amacıyla örgütleri ile uyumlu elemanları kendilerine çekmek, seçmek ve sosyalleştirmek için yoğun çaba ...
  • Paris pasajlarında bir "Flaneur" Walter Benjamin sanat yapıtı - aura ve lüks imgesi 

   Işıklar, Gülnur (2016-10)
   19. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüzde de devam eden hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, sanat alanında da kendini göstererek birçok değişimlere yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu değişimi “auranın ...
  • Pazarlama İletişim Açısından İkonlaşan “Türkan Şoray” Ve Filmlerinin Afiş Çözümlemeleri 

   Çankaya, Didem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   This study will take a close look at Türkan Şoray’s iconic image in relation to her portrayal in her films through the concept of retro marketing. Retro marketing relates to the longing of the past and during the purchasing ...
  • Pelikülden Dijitale Sinemada Seyir Kültürü Ve Seyircinin Değişen Konumu 

   Öz - Taş, Perihan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-04)
   In parallel with technological advances, the rapidly changing nature of the motion picture where each new mode of production brings with it a new kind of viewership. Each new kind of viewership leads to the re-definition ...
  • Phenomenology And Media Lıteracy 

   Ayhan, Çise; Domitran, Zrinka; Radunovic, Nikola; Tavakoli, Sepehr Dadjoi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Is phenomenology a movement or concept? Is it a research method in human science? Different approaches have been introduced with the term of phenomenology, even it has been named as movement.It is commonly understood in ...
  • Physiological taxonomy of willow species - dormancy, rooting of cuttings, reaction on auxins 

   Kefeli, Valentine; Lininger, Chris; Shultz, Ratty (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2007-09)
   Cuttings of six willow species were rooted in water (control) and after auxin (indole-3-acetic acid 150 mg/l) treatment. The intensity of the dormancy was determined by the following data: Root formation, shoot ...
  • Popüler Bilim Yayıncılığı ve Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri 

   Akoğlu, Alp (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Doğayı anlamamızı sağlayan en önemli araç olan bilin, hepimizin yaşamında önemli bir yer tutmaya başladı. Öyle ki bilim ve teknoloji, biz farkında olmadan yaşam tarzımızı belirliyor. Ne var ki, bir yandan da “sokaktaki ...