Now showing items 336-355 of 648

  • M.Ö. 4500-540 Yılları Arasında Mezopotamya'da Evren/Dünya Kavrayışı 

   Danışan, Gaye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Bundan yakla şık 6500 yıl önce, insanların kendilerini ve çevrelerinde olup bitenleri keşfetme arzusunu, merak ve korku körüklemiş ti. Evrendeki ve doğadaki düzen insanların gözünden kaçmamış ve ilerleyişleri hakkında ...
  • Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri 

   Kaplan, İzzet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08)
   Bu çalışma, maarif müfettişlerinin sınıf/ders denetimi görevinin kaldırılmasına ilişkin maarif müfettişlerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik ...
  • Management Of Media Organizations (Radio And Tv) With Special Emphasis On Knowledge Management 

   Shirazi, Zahra Dastgheyb (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   It seems that the most appropriate method to prevent deterioration and continue surviving is to increase information and dissemination of knowledge between employees of different levels of organization. Because knowledge ...
  • Marka İletişiminde Instagram Kullanımı 

   Öymen Kale, Gözde (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bilgi iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri pazarlama iletişimi dahil birçok alanda değişime yol açmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun olarak ayakta kalabilme, küresel ...
  • Marka Öykülemelerinin İnternette Kültürel Değerler Çerçevesinde Yansımaları 

   Kılanç, Ruken Özgül (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   In today’s modern world, changes in technology are accompanied by changes in brand loyalties. Differentiating from their technological past, today’s sociaties are encompassed by an advanced technology culture. For ...
  • Markaların Kişilik Arketiplerinin Algılanması Üzerine Bir Araştırma 

   Yakın, Volkan; Ay, İfakat Canan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-07)
   It is a well known reality that strong brands hold strong personalities. Therefore, building up a brand personality became an issue of increasing importance in branding efforts - especially in today's digital age. This ...
  • Markaların Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri 

   Aytan, Cansu; Telci, Emine Eser (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-10)
   With the development of the technology, Internet usage became a habit in everyday life which made the social media indispensable. Social media lets users to get in touch with other users via interactive communication. ...
  • Medya Ekonomisi ve Başrol Oyuncuları: Bugünün Ve Yarının Medya Aktörlerinin Gözünde Reklamcılar Ve Tüketiciler 

   Kuyucu, Mihalis (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   Media today is one of the most increasing industry of the world. The developments of this industry showed that this field has a very serious economy. This paper express what’s media economy about and how it differs from ...
  • Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi 

   Yengin - Ataman, Didem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-01)
   Günümüz toplumunda teknolojinin insan hayatındaki öneminin giderek artması yaşamı kolaylaştıran etkilerinin yanı sıra bireyleri durağanlaştıran, farklılaştıklarına inandırılırken tek tipleştirilen bir düzen içerisine ...
  • Membrane Function As Interior Wall To Control The Dynamic Response Of Tanks 

   Shojaee, Amir; Gheyratmand, Changiz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Sloshing represents a low-frequency fluctuations of the fluid in the half-full tank which if not controlled effectively, could be as one of the most important factors of destruction and reversal of tanks. Thus, study of ...
  • Mevcut Binalarda Yapılan Ekolojik İyileştirmelerin Enerji Kazancı 

   Bostancıoğlu, Esra (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-10)
   Today, with the rapid depletion of fossil energy sources and the increasing environmental problems caused by fossil fuels, supervision and management of energy consumption becomes more important. Looking at the breakdown ...
  • Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımlarına Kurumsal Bir Bakış 

   İslamoğlu, Özge; Usta, Gülay (2018-10)
   Günümüzde zamana bağlı yaşanan hızlı değişimler, yapıların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esneklik kapasitesine bağlıdır. ...
  • Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Form Üretimi 

   Çağdaş, Gülen; Gözübüyük, Gaye; Ediz, Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Bildiri kapsamında fraktal ve fraktal boyut kavramlarından yola çıkılarak üretilen bilgisayar destekli bir mimari tasarım modeli sunulmaktır. Model, özel bir mimari dile sahip olan bölgelerde üretilecek yeni formların ...
  • Mimarlık Eğitiminde Kalite 

   Birer, Emel Düzgün (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-03)
   Bugün mimarlığa ilişkin eleştirilerin yoğunluğu, mimarlık eğitimi ve mesleği arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu durumda, tüm üretim, uygulama ve hizmet alanlarında olduğu gibi eğitim alanında ...
  • Mimarlıkta Sanat Bilinci 

   Kut, Gülden; Aksoy, Müfide; Çamlıbel, Nafiz; Gökan, Koray (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
   Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi ile ilgili konuların tartışılması ve sorgulanması süreci kapsamında özelde ele alınacak her bir konu, tanımlanacak yeni bir soru veya yanıt , yeni bir bakış veya yaklaşım , genelde “ ...
  • Mitolojik Kadın Figürü Ve Dergi Kapaklarındaki Göstergeler 

   Demircan, Melda (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   In this study the emphasized identity of woman will be examined by comparing the woman image in different magazine covers. In this context the relationship and similarities between the woman celebrities’ images that ...
  • Moda Dergilerinden Moda Ansiklopedisine, Roland Barthes'in Yazılı Göstergelerinden Görüntü Göstergelere İşlevsel Bakış 

   Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Gerek görse,l gerek dilsel göstergelerin tek başına hiçbir anlam aktarmadıkları ancak kullanıldıkları zamana, bağlama, uzama ve kültürlere göre değişkenlik gösterdikleri ve belli bir dizge içerisinde anlam kazandıkları ...
  • Moda, İçgiyim, Renkler, Reklam ve Gençler... 

   Gündeş - Güz, Nükhet; Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   İç giyimin çağrışımsal alanı, renkler ve reklam başlıklı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara içerik çözümlemesi uygulanarak verilen yanıtlara göre metnin dayattığı sınıflandırmalar ...
  • Modeling Chaotic Behaviours In Financial Markets 

   Özün, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Lack of deef trading volüme, increasing levels of hot Money and information, flexibilities of hedge funds an volatilitiesin emerging markets interrupt the linear relationship between risk and return. Due to corupted risk ...