Now showing items 157-176 of 647

  • Education and Educational Research: Blind Men, Elephant, Crisis of Identity 

   Şimşek, Hasan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2015-12-01)
   Educational research is found to be problematic by some prominent education scholars. Major weaknesses of the field are supposed to be stemming from seven primary sources: The scientific, academic and disciplinary standing ...
  • Education From The Perspective Of Islamic And Western Scientists (Case Study: Ghazali And Plato) 

   Orak, Jahanbakhsh (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Philosophy of education deals with study and processes of the aims and nature of the programs and the results of education. Although education and cultivation are two different terms and have two different concepts, they ...
  • Effect Of Confronting Brand And Experience Of Brand On Remembering Brand (Case Study: Consumers Of Shampo In Rasht) 

   Abkenarei, Mahsa Ghaffari; Asil, Seyyed Mohammad Noe Pasand (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Present research aims to investigate The Effect of Brand Exposure and Brand Exprience on Brand Recall through perceived brand image, self-image congruence and trust. This study is descriptive and in aim is functional and ...
  • Effect Of E-Learning On Theoretical-Practical Lessons Training To Produce Learning Programs 

   Golbabaei, Maryam (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   The present research aims on effect of e-learning and traditional learning on training theoretical-practical lessons to produce curriculum programs in McS students of technology. Research hypotheses were proposed named ...
  • Effective Treatment in Amyotrophic Lateral Sclerosis? Invest in Each Player 

   Chandawrkar, Akash; Özdinler, P. Hande (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2007-09)
   ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) is a complex neurodegenerative disorder that affects corticospinal motor neurons in the cortex, corticobrainstem neurons and the spinal motor neurons in the spinal cord. ALS can ...
  • Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müzik Aletlerinin Görsel Destekli Algılanabilirliği Üzerine Bir Çalışma (İstanbul / Sancaktepe Örneği) 

   Yılma, Günsu; Uçan, Bahadır (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   The purpose of this research is to examine and investigate the perception ability of musical instruments of low mentally retarded children with the support of visual elements. The research is conducted for every children ...
  • Eğitim Alanında Yapılan Zihinsel Model Çalışmalarının Betimsel İçerik Analizi 

   Ültay, Eser; Dönmez Usta, Necla; Durmuş, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08)
   Bu çalışmanın temel amacı, eğitim alanında zihinsel model üzerine yayınlanmış olan ulusal araştırmaları bazı değişkenlere göre bir araya getirerek sunmaktır. Bu amaçla 2002-2016 yılları arasında eğitim alanında ...
  • Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki 

   Taşkın, Pelin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-04)
   Eğitim örgütlerinde istismarcı yönetim ve öç alma davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada İstismarcı Yönetim Ölçeği ve Örgütsel Öç Alma Ölçeği ...
  • Eğitim ve Sorumluluk 

   Etan, Akın (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1991)
  • Eğitimci Gözüyle Tasarımda Yaratıcılık Söylemi 

   Apaydın, Banu (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-07)
   People's life experiences, by feelings, thoughts and imagination are changed the perception of reformatting existing trends and make the search for solutions to problems where querying the environment has been continued ...
  • Eğitimde Sürekli Reform Zorunluluğu 

   Türkoğlu, Adil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1992)
  • Ekolojik Bir Modelin Kaotik Dinamikleri 

   Kara, Rukiye; Can, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Bu çalışmada aynı ekolojide yaşayan ve türler arsındaki ilişki ile bir besin zinciri oluşturan üç farklı türün oluşturduğu bir popülasyon modeli ele alınmıştır. Modelde kaosa gidişteki önemli basamaklardan birisi olan ...
  • Ekololojik Düşüncede Kaotik Eğilimler 

   Mutlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Bu çalışmada soyut bir dünya görüşü olarak değerlendirilen ekolojik düşüncenin, aslında somut bir görüş olduğunu göstermek amaçlanmaktadır. Bunun için kaos kuramına başvurulmaktadır. Kaos kuramı, ekolojik düşünceye bilimsel ...
  • Ekonomi ve Kaos Teorisi 

   Kesici, Sinan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Kaos teorisinin ekonomistler tarafından bilinmesi, ekonomideki dengenin zorlununun da anlaşılmasına neden olmuştur. Ekonomideki karmaşık piyasa faaliyetleri nedeniyle bu faaliyetleri nedeniyle bu faaliyetleri modellemek ...
  • Emotional Intelligence (EQ) In ELT/EFL Curciculum 

   Tuncay, Hidayet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Bu makalede, Duygusal Zeka unsurlarının İngilizce Dil Öğretimi'ne uyarlaması ele alınmıştır. Dil öğretim kitaplarının yanısıra, İngilzce Dil Öğretimi'nin öğretmenler tarafından hem metodolojik hem de akademik olarak sıkı ...
  • Engineering Properties of Monuments in the Gallipoli Peninsula, Northwest Turkey 

   Şengün, Fırat; Karahan, Şebnem; Türkdönmez, Oya; Baba, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-09)
   Many monuments were built on the Gallipoli Peninsula by governments in memory of the servicemen after the World War I ( 1915 – 1918 ). There are seventy seven monuments in total, thirty, one of witchwere built by the ...
  • Environmental Assessment Organization By Using A Combined Approach Of Fuzzy Ahp And Swot Analysis Case Study: Health Network Of Kashan University Of Medical Science 

   Rahati, Meghdad; Dehghani, Masoud; Razzaghi, Reza; Nanakar, Reza; Sakeni, Zahra; Kavosian, Abas; Dehaghi, Zahra Hashemi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Today's, one of the secrets to success in organizations is power of analysis. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats is an appropriate tools. As regards the importance of each above factors is equal ...
  • Environmental Graphic In Safavi Era 

   Ourangi, Zahra (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Environmental graphic art emerged in Europe and America in order to organize buildings, streets and create serenity and facilitate human movement and create beauty. Iranian artists and graphists consider this branch of ...
  • Environmental Impact of the Utilization of a Geothermal Area 

   Baba, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   Geothermal energy is generally accepted as being on environmentally benign energy source. Geothermal development over the lost 40 years in world, has shown that it is not completely free of impacts on the environment. ...
  • Ergenlerde Okul Aidiyeti,Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

   Arslan, Gökmen; Tanhan, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19)
   Bu çalışmada ergenlerde okul aidiyet duygusu,okul işlevleri ve psikolojik uyum arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini yaşları 11 ile 18 arasında değişen,ortaokul ve lisede öğrenci olan 333 ergen ...