Toplam kayıt 382, listelenen: 11-20

  • Yeni CMK'da Delil Yasakları 

   Öztür, Bahri (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008-06)
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Elkoyma 

   Sırma, Özge (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008-06)
  • Güncel Olaylar Çerçevesinde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Arama 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2009-06)
   5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kabulü ile birlikte, ceza yargılamasında “delilden sanığa uluşma prensibi”nin yerleşmesi için gerekli olan yasal imkanlara büyük ölçüde kavuşulmuştur. Bu prensibin yerleşmesi bakımından ...
  • Savunma Hakkı Kapsamında Tasçıgil / Türkiye Davası 

   Sırma, Özge; Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2009-12)
  • Örgüt Adına Suç Isleme ve Çocuk 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2010-01)
  • Türk, Alman ve Italyan Ceza Hukuklarında Sünnet 

   Saygılar Kırıt, Yasemin F.; Sırma, Özge; Özaydın, Özdem (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
  • Türk, Alman ve Italyan Ceza Hukuklarında Sünnet 

   Sırma, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F.; Özaydın, Özdem (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
  • Koch Almanya'ya Karşı Davası 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2014-08)
   In Konch v. Germany, the European Court of Human Rights again has ruled on application regarding an alleged right to assisted suicide. The Court elaborated on some procedural implications of article 8 in cases in which ...
  • Hukuka Aykırı Delillerin Türk Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 

   Sırma Gezer, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2017-01)
   Ceza yargılaması maddi gerçeğe ulaşmayı hedeflemekle birlikte birlikte bu hedefe ulaşmak için kullanılan metodlar da özellikle insan hakları hukuku bakımından önem taşımaktadır. Zira modern hukuk anlayışına göre, insan ...
  • Etik ve Hukuki Açıdan Hasta Hakları 

   Sırma, Özge; Üstün, Çağatay (Seçkin Yayıncılık, 2014-04)
   Tıp biyopsikososyal bütünlüğü bozulmuş insanların sağlığını geri kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunan bir alandır. Tıbbın öznesini oluşturan hastanın normal bir bireyden farklı olan hakları ve sorumlulukları vardır. ...