Collections in this community

Recent Submissions

 • The Lackness of Simulations and Role-Playing Exercises in TeachingPhilosophy of Law 

  Demir, Nazlı Hilal; Erdoğan, Ali (2019-07)
  Simülasyonlar ve rol yapma, doktrin odaklı varsayımlar ve canlı istemci klinik programları arasında bir yere düşen tekniklerdir. Hukuk eğitimindeki simülasyonlar arasında bir sözleşme yazılması, bir müvekkille görüşme veya ...
 • The example of hypocrisy of the state 

  Erdoğan, Ali (2019)
  The fact that the applicant, who was 14 years old, was left alone at home due to the arrest of the newcomer family as a result of the incident in Bulgaria was remarkable. The ECHR and the domestic courts did not support ...
 • TFF Tahkim Kurulu Yargılamasının Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi 

  Gündoğdu, Fatih (2019-01)
  Sportif uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri tarafından değil, bu alanda uzmanlaşmış bağımsız otoriteler tarafından çözüme kavuşturulması düşüncesiyle kurulan Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) bir mahkeme sayılıp sayılmayacağı ...
 • Yeni TCK'da Taksirle İnsan Öldürme Suçu 

  Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2009)
 • Yeni Türk Ceza Kanunu'nda İlgilinin Rızası 

  Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2009)
 • Türk Hukukunda Silah Kullanma Yetkisi 

  Sırma, Özge (Nomos, 2009)
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı 

  Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2008-01)
 • Yargıç Bağımsızlığı ve HSYK 

  Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2011-09)
  Yargının bağımsız olması için, ülkemizde ve dünyada değişik sistemler ve yöntemler denenmiştir. 12.09.2010 tarihinde yapılan halkoylamasın neticesinde Anayasa’nın 159’uncu maddesi ve 18.12.2010 tarihli ve 6087 sayılı ...
 • Açlık Grevi 

  Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2012-01)
  Ülkemizde 2000’li yıllarda yoğun bir şekilde gündeme gelen açlık grevleri, ifadeyi açıklama özgürlüğünün bir biçimi olarak kabul edilmekle birlikte, olası sonuçları nedeniyle kişilerin yaşamlarını tehdit eden bir boyuta ...
 • Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık 

  Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2012-04)
  18. yüzyılda ayrı bir kurum olarak kabul edilmeye başlanan hukuka aykırılık kavramının hukuki niteliği konsunda kimi tartışmalar günümüzde de süre gelmektedir. Bu tartışmalar hukuka aykırılığın etki alanından, bağımsız bir ...

View more