Toplam kayıt 86, listelenen: 1-20

  • “A AY” VE “BAL” FİLMLERİNDE ÇOCUĞUN ÖLÜM KAVRAMINI NASIL ANLAMLANDIRDIĞI ÜZERİNE 

   Akdaş, Cangül (Kesit Akademi Dergisi, 2017-03)
   Ölüm, insanlığın var oluşundan bu yana onu tıpkı bir gölge gibi takip etmektedir. Bu gölge, yaşamla aynı olmasına ve yaşamın ardında kalmasına rağmen kişinin bir bütün olmasını sağlamaktadır. İnsanoğlu, yaşamın anlamını ...
  • A General Outlook of Conjugal Union And Marriege In Turkey In The Context Of Popular Culture New Media 

   Yıldız, Öykü Ezgi; Denençli, Ceyda; Deneçli, Sevda (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2011-07)
   In our time, in which social lifeturnes spiritual values into a market, local standards of judgement, human relations and conjugal union has been influenced by this change, also. In our time, conjugal union, which is ...
  • Academic Achievement Meassurement Based On Personality 

   Hünerli, Selçuk (Stef92 Technology Ltd, 1 Andrey Lyapchev Blvd, Sofia, 1797, Bulgaria, 2012)
   As it is well-known, students' academic achievement and students' personally types are very important regarding of the effectiveness of academic programs. This research aims at clarifying the relation between students' ...
  • Attitudes of generation y towards luxury products and youth-led change in luxury consumption behaviour 

   Yazıcı, Belgin (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakirkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2016-07)
   To many people luxury products were once considered hard to access and a privilege to use. Luxury used to mean a product or service only accessible by a small group of people, a product or service that was scarce (Nueno & ...
  • Başlangıç Filminde Psikanalitik Öğeler Ve Rüya Olgusu 

   Ormanlı, Okan (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011)
   İnsan beyninin bir ürünü olan rüya olgusu birçok sanat dalını olduğu gibi sinema sanatını da etkilemiştir. Çoğu zaman, sinema sanatının rüyalardan etkilendiği ya da sinemanın kendisinin bir rüya fabrikası olduğu ...
  • "Beyaz Bilim / Kara Sihir": Türkiye Korku Sineması ve Erkek Temsilleri 

   Koçer, Zeynep (Adnan Menderes Üniversitesi, 2018)
  • Bireyin Söylem Kalitesinin Toplumsal Yaşama Yansımaları Kavramsal Bir Bakış 

   Zeybek, Işıl (YAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-12)
   The lives of individuals have been affected both positively and negatively by the rapidly growing technological environment. Despite the fact that technological novelties render communication effortless, it also prevents ...
  • Digital Game As A New Media And Use Of Digital Game In Education 

   Yengin, Deniz (Iated-Int Assoc Technology Education A& Development, Lauri Volpi 6, Valenica, Burjassot 46100, Spain, 2011)
   Transfer of information is trying to stay alive with the language but it is also supported and developed by the discovery of calligraphy. The development of technology in writing, keep records of information systematically. ...
  • Digital Games As A New Media And Use Of Digital Game İn Education 

   Yengin, Deniz (The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2011-07)
   Transfer of information is trying to stay alive with the language but it is also supported and developed by the discovery of calligraphy. The development of technology in writing, keep records of information systematically. ...
  • Digital Media Strategies of Luxury Brands 

   Zeybek, Işıl; Ekin, Volkan (, 2012-03)
   Institutions that provide products and services and that show activity in all areas, not only are agents of change but also lead the race in novelties under the wind of change in a rapidly digitalizing world. In this sense, ...
  • Digital Media Strategies Of Luxury Brands 

   Zeybek, Işıl; Ekin, Volkan (Medimond S R L, Via Maserati 5, 40128 Bologna, 00000, italy, 2012-03-07)
   Institutions that provide products and services and that show activity in all areas, not only are agents of change but also lead the race in novelties under the wind of change in a rapidly digitalizing world. In this sense, ...
  • Dijitalde Duygu Dili: Emojilerin Sihirli Dünyası 

   Zeybek, Işıl (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2018-03)
   Dijital iletişim bağlamında internetin sosyal yaşama etkilerini ve dönüşen dünyada kamusal alan kavramını incelediğimiz bu çalışmamızda, internet ortamları ve yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, üretimi ve ...
  • Dijitalleşme Ve Türk Sineması 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-04)
   Until the 1990’s Turkish cinema was considered as a less developed and insufficient cinema in terms of technology. With the rise of private TV channels, the advances in the advertising industry and with the sponsorships ...
  • Dili Yozlaştıran Televizyon 

   Zeybek, Işıl; Şengürbüz, Neslihan (Ütopya Yayınları, 2009)
  • “Dilinizden Utanmayın” Reklam Kampanyasının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlemesi 

   Küçükerdoğan, Rengin (The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2011)
   İnsan konuşan ve düşünen bir varlık olarak, bir başka deyişle doğası gereği duygu ve düşüncelerine dil aracılığıyla aktarır. Bu durumda kullanılan dil ve kullanım biçimi ne kadar etkiliyse kurulan iletişim de o denli ...
  • Does Doctors' Perception Of Hospital Leadership Style And Organizational Culture Influence Their Organizational Commitment? 

   Gökçe Parsehyan, Beste; Güney, Salih; Katrinli, Alev (Soc Personality Res Inc, P O Box 1539, Palmerston North 5330, New Zealand, 2014)
   Our aim in this study was to determine the effect of organizational culture on the relationship between perception of leadership style and commitment to the organization by identifying firstly how Turkish doctors perceived ...
  • Ethics in New Media: The Case Of Bobiler.org 

   Yengin, Deniz; Küçükerdoğan, Bülent (Medimond S R L, Via Maserati 5, 40128 Bologna, 00000, Italy, 2012-03-07)
   Today's environment, where knowledge is considered to be the most essential capital, is regarded as information society. Having become a significant value for the economies which go through the period of structuring, ...
  • Film Tasarımında Ses, Anlatı Ve Öznellik İlişkisi: “Üç Maymun” Örneği 

   Taş Öz, Perihan (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012)
   Filmsel tasarım sürecinin temel öğelerinden olan ses; çoğu kez teknik bir olgu olarak algılanmasına rağmen, filmin anlatı estetiğini belirleyen önemli öğelerden biridir. Sadece görüntüyü tamamlayan değil, aynı zamanda film ...
  • Futurist approach to the cinema: the investigation of the movie named "Minority Report" 

   Boyar, Nihan (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakirkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2016-04)
   The future phenomenon that the societies see as an expectation is related with the existing power of all the things that are new. Fundamentally, the realization of every new thing could also represent the promise for those ...