Now showing items 11-20 of 45

  • Turkish political parties and Turkish nationalism 

   Yesevi, Çağla Gül (2012)
   This study will deal with the policies, discourses and actions of the Turkish political parties and their impacts on discources of Turkish nationalism. This study will evaluate the nationalisms of the Republican People’s ...
  • Energy Relations between Turkey and Russia: Conflict In Energy Projects 

   Yavuz Tiftikçigil, Burcu; Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Energy is the most strategic sector which necessitates long term decisions that highly affect the economy, development, internal security and foreign policy of a country. Continuing significance of oil and gas in geopolitics ...
  • Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis 

   Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (2015)
   It is now widely recognized that Turkey-Azerbaijan relations have always been strong and described with the phrase "one nation with two states”. This paper is concerned with economic and political nature of Turkey-Azerbaijan ...
  • Türk milliyetçiliğinin evrimi 

   Yesevi, Çağla Gül (2012)
   Bu çalışmada, Türk milliyetçiliğinin, Osmanlı Devleti’nde başlayan modernleşme hareketleriyle bağlantısı üzerinde durulacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki’nin Türk milliyetçiliğinin gelişmesi ...
  • Avrasya'da güvenliğin inşası: Şangay işbirliği örgütü 

   İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences Uluslararası İlişkiler / International Relations (2013-04)
  • İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askerî İstihbaratı 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   İsrail’in güvensizliği kurulduğu yıldan beri değişmeden devam etmektedir. Başbakan Ben Gurion, 1948 yılında, istihbarat birimlerinin yapılandırılmasına karar vermiştir; İsser Beeri, askeri istihbarattan sorumlu olmuştur. ...
  • İsrail’in Devlet İmajının Şekillenmesi 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Çalışma kapsamında, İmaj teorisi açısından İsrail’in devlet imajını oluşturan unsurlar açıklanmıştır. İsrail’in negatif öz imajını şekillendiren tehdit, sürgün, Antisemitizm ve soykırım konularına değinilmiştir. İsrail’in ...
  • İsrail Silahlı Kuvvetleri 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Bu çalışmada, öncelikle İsrail’in jeopolitik değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail ve komşularının nüfusları ve yüzölçümleri incelenmiştir. İsrail’in komşularıyla geçmişten günümüze devam eden sorunları üzerinde durulmuştur. ...
  • Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için uluslararası bir anlayışın, devlet kurumları tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı yüksek bir ülkedir. Bu durum, ...
  • Irak'ın Enerji Denklemi: Türkiye - Irak Enerji İlişkilerinde Çoklu Aktörler 

   Yesevi, Çağla Gül (2015-02)
   Türkiye-Irak enerji ilişkileri sadece iki devlet arasındaki ilişkilerden etkilenmemektedir. Bu ilişkinin çoklu aktörleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Irak’ın enerji sektörünün tarihçesi, bugünkü durumu ve ...