Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Does ICT Industry Experience Jobless Growth? Empirical Evidence From OECD Economies 

  Görkey, Selda (2019-11)
  The role o f Information and Communication Technology (ICT) industry is of rising importance, as it highly contributes to technological accumulation, and hence economic growth in economies. Even though expansion o f any ...
 • Are the Regulations in Force in Line with the Development of ICT? 

  Görkey, Selda (2019-11)
  The share of Information and Communication Technologies (ICT) in economies has rapidly increased globally in the last decade. This rapid expansion has resulted in emergence of new indicators on the subject. Currently, there ...
 • Yasalara İki Perspektif: Miletos Okulu ve Sofistler 

  Toral, Bozkurt (2019-11-02)
  Felsefe tarihi genellikle, ilk filozof olduğu kabul edilen Thales'le ve Thales'in kurucusu olduğu Miletos Okulu'yla başlatılır. Miletos Okulu'nun mensupları, Homeros'un ve Hesiodos'un yaşadığımız evreni açıklamak için ...
 • Yozlaşma Tanımında John Locke Arayışı (Sorunsal Arayışında Notlar) 

  Aydın, Ali Murat (2019-11-02)
  Siyasal yozlaşma, günlük yaşantıda her an rastlanabilecek, yeri geldiğinde içselleştirilebilecek bir fenomen olarak bireyin karşısına çıkabilmektedir. Yozlaşmanın tanımı, ülkelerin ceza kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ...
 • Kardeşlik ve Güvenlik Üzerinden Pakistan'ı Okumak: Afgan Mültecilerin Pakistan'a Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Etkileri 

  YESEVI, ÇAGLA GÜL (2019-11)
  Pakistan, pek çok etnik grubu, dini ve mezhebi barındıran bir ülkedir. Pakistan, Afganistan’da yaşananlardan birebir etkilenmiştir. Pakistan’ın siyasal tarihi, darbelerle ve yozlaşmış hükümetlerle anılmaktadır. Kuruluşundan ...
 • Immersive Virtual Reality Games for Rehabilitation of Phantom Limb Pain 

  Akbulut, Akhan ; Güngör, Feray; Tarakçı, Ela; Çubuk, Abdurrahman; Aydın, Muhammed Ali (2019-10-03)
  Serious games mostly associated with rehabilita­tion systems with state-of-the-art virtual reality hardware and software products. This approach benefits from gamification that improves the participant’s engagement and ...
 • A Gravity Model: Maritime Transport Costs and Their Impact on Economy 

  Çalışkan, Nutren (2019-10-04)
  Due to transportation expenses, trade costs still protects its importance because no matter how companies try, they cannot zeroize their transportation cost. Maritime transportation is the most effective mode to move large ...
 • Türk İmalat Sanayinde Reel Ücretler ve İstihdam Arasındaki İlişki 

  Bakır, Hasan; Akdeniz, Coşkun; İLHAN, ALİ (2019-10-17)
  Reel ücretler ve istihdam arasındaki ilişkiye yönelik tartışma emek piyasası literatüründe önemli bir yer işgal etmektedir. Neo-klasik iktisatçılara göre esnek emek piyasalarının varlığında, reel ücretlerdeki bir azalma ...
 • Populism and Woman 

  Kourou, Nur Sinem (2019-11-05)
  When I saw the announcement for the winter school, I immediately felt that I want to participate in. While I am certain that you will receive many high quality applications, I will take the following paragraphs to show why ...
 • Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite Algıları 

  Toksoy, Andaç (2019-10)
  Girişimcilik, ekonomik, toplumsal ve küresel kalkınmanın en önemli kriteri kabul edilmektedir. Günümüzde bu kavramın daha yaygın hale gelmesi için girişimcilik eğitimine gerekli önem ve özen verilmelidir. Dolayısıyla ...

View more