Güncel Gönderiler

 • İstanbul'da coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile deprem hasarlarının azaltılması 

  Erkan, Yasemin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2002)
 • İstanbul tarihi yarımadada bulunan Bizans kiliselerinin dönemsel özellikleri ve zaman içerisindeki durumları 

  Dışkaya, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2005)
 • Housing in libya studies in environmental control 

  Hussin, Abdel Hakim A. A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2005)
 • Space as a tool power: Libya case 

  Sasi, Osama A. Y. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007)
 • The impact of social requirements and user needs in residential communities 

  Husain, Intisar S.A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007)
 • Çift kabuklu giydirme cephelerde sistem seçimi için karar destek sistemi 

  Aslangiray, Naime Pınar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2010)
  Binalarda enerji verimliliğinin önem kazanması ile birlikte kullanıcı konforunun yükseltilmesinin yanında enerji korunumuna ait kaygıları da minimize edebilecek bir sistem olarak geliştirilen `enerji etkin cephe' tasarımları ...
 • Kilis'te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi koruma projesi 

  Polat, Fatma Rukiye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016)
  Kilis; Ortadoğu'nun Anadolu'ya açılma noktasında, "Bereketli Hilal" denilen bölgede yer alması ile tarihsel süreç içinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Bu nedenle Kilis; tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ...
 • Türk inşaat sektöründe yapısal çelik üretim - örgütlenme - uygulama 

  Güler, Bora (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2005-09)
  Ülkemiz dünyanın önemli ana deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla birçok fay hattına sahip olan ülkemiz hemen hemen her yıl çok sayıda yer sarsıntısı ile karşılaşmaktadır. Ülkemizin son yıllarda ...
 • Yüksek yapılarda yapı alt sistemlerinin entegrasyonu 

  Yanık, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-06)
  Çagımızda enerji ve teknoloji baglamında bina tasarımına etki edebilecek farklı disiplinlerin içermis oldugu çok boyutlu bilgi ve deneyim, geleneksel tasarım sürecini degismeye zorlamaktadır. Tasarımın basından itibaren ...
 • Integrating CAAD into architectural education 

  Elhardudi, Mahmod M. A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-02)
  CAAD, tasarım sürecinde kullanılan bütün programların dahil olduğu (örn. Taslak, tasarım, sunum, iletişim, vs.) Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım demektir. Bu tez, CAAD'ın mimari eğitime entegre edilme olasılığını tartışır. ...
 • Tarsus, yeni hamam restorasyon ve yeniden kullanım projesi 

  Öztürk, Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-01)
  Kültürümüzde hamam binaları, dilden edebiyata ve gündelik hayata kadar önemli bir yer tutmuştur. Tüm Türk toplulukları temizliğe önem vermiş, gittikleri her yerde hamam binalarını inşa etmişlerdir. Bu sebeple, Anadolu'nun ...
 • İstanbul-Sarıyer'de tarihi dokunun sürdürülebilir koruma ölçütleri açısından irdelenmesi ve öneri geliştirilmesi 

  KaptanoğlU, İpek Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-12)
  Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Boğaziçi'nin kuzey kıyısında yer alan Sarıyer'de, ilçeye adını veren en eski yerleşim alanlarından biri olan Merkez Mahallesi ile Yenimahalle'nin tarihi kent dokusu sınırları ...
 • Mimarlık hizmeti kapsamında bina bilgi modelleme:"G Villa" konut projesi 

  Çuhadar, Fahriye Gözde (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2017-04)
  Günümüzde projelerin yürütülmesi; tasarımların planlanan şekilde tamamlanmasının yanısıra katılımcıların meydana gelebilecek sorunları ne şekilde ve hangi hızda çözüme eriştirebileceklerine bağlıdır. Farklı katılımcıların ...
 • Örgütlerde makyavelizm ve sinizmin çatışma yönetimine etkisi: Bir teknoloji şirketinde uygulama 

  Özsoy, Fehim Hayrullah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-06)
  Çalışmada, örgüt üyelerinin makyavelizm ve sinizm davranışlarının çatışma yönetim stratejileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bir teknoloji şirketinde çalışan 456 kişiye anket formu uygulanmıştır. Araştırma ...
 • Bakü'de tarih içinde konut mimarisinde değişimler ve gelecekten beklentiler 

  Garayeva, Nazıra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-05)
  Bakü her zaman kültürü, sanatı, ekonomisi ve diğer özellikleri ile göz önünde olmuştur. Güzelliği, bu kenti ziyaret edenler tarafından dile getirilmektedir. Bu güzelliğin temel nedenlerinden biri de Bakü'nün hafızalara ...
 • Kentsel yaşam kalitesi ve yürünebilirlik deneyiminin Alanya üzerinden okunması 

  Nazifoğlu, Begüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-07)
  Günümüzde nüfusun artmasıyla birlikte çarpık kentleşme artmakta ve kentlerde yaşayan insanların hayatları buna bağlı olarak değişmektedir. Yaşam şartlarındaki eşitsizlikten dolayı kentte yaşayan her insan birbirinden farklı ...
 • Kamusal alanların metro istasyonları ile bağlantılarında engelli erişilebilirliğinin incelenmesi 

  Şavlı, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-09)
  "Kamusal Alanların Metro İstasyonları ile Bağlantılarında Engelli Erişilebilirliğinin İncelenmesi" adlı tezde öncelikli olarak kamusal alanın tanımından, kamusal alanı tanımlayan öznenin varlığından ve bu öznenin engelli ...
 • LEED sertifika sistemleri ve Türkiye'deki uygulamalarının değerlendirilmesi 

  Çelik, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-01)
  Dünyada doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yarattığı olumsuz etkilerin küresel bir tehdit haline gelmesi, son yıllarda "sürdürülebilir kalkınma" kavramının önemini iyice ...
 • İstanbul Kumkapı, Telli Odalar Sokak'ta yaklaşık son yirmi yıllık (1994-2013) değişimin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

  Birgül, Selin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı, 2013-12)
  Tarihi yarımada sokaklarında gezerken birçok dönemin izlerini bir arada görmek mümkündür. Bu katmanlaşma sonucunda İstanbul gibi eşsiz bir kent ortaya çıkmıştır. Popüler kültürün etkisi kentleri yepyeni bir çehreye ...
 • Güneydoğu'da kentsel dönüşüm: Şanlıurfa 

  Kahya, Fatma Nihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2015-01)
  Türkiye'de süregelen kentsel dönüşüm tartışmalarının akademik yazında daha çok İstanbul, İzmir ve Ankara odaklı ele alınmakta olduğu izlenmektedir. Şüphesiz bu örnekler, dönüşümün boyutları ve olası sonuçları hakkında ...

Daha Fazla