Now showing items 1-1 of 1

    • Derviş Abdülkadir Galebe-i Sultân-ı Aşk (Metin-İnceleme) 

      Kolunsağ, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2012-07)
      Derviş Abdülkâdir'in Galebe-i Sultân-ı Aşk isimli eseri İranlı meşhur şair Hâfız-ı Şîrâzî'nin bir gazeline yazılmış şerh metnidir. Bu metinden hareketle hazırlanan tezimiz, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ...