Now showing items 1-1 of 1

    • Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri 

      Çetiner [İşeri], Emine Müge; Ulusan, Meltem (2007)
      Türk bankacılık sistemindeki yeniden yapılandırma ve ekonomik konjonktürdeki olumlu gelişmeler, yabancı bankaların sektöre olan ilgisini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2003-2005 yıllarını kapsayan bir dönem içinde ...