Now showing items 1-19 of 19

  • A Video Projection Mapping Conceptual Design And Application: Yekpare 

   Ekim, Berna (The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2011-07)
   Can recent developments in video projection techniques aid us in finding new ways of expressing our creativity and creative audio-visual works on a new surface other than the screen? Video Mapping is one of the newest ...
  • Dijital Çağın Kara Aynası: Black Mirror 

   Ormanlı, Okan (2018-10)
   21. yüzyılın başından itibaren analog çağ yavaş yavaş sona ererken, dijital çağ her alanda hakimiyet kurmaya başlamıştır. İnternet altyapısı önceleri askeri bir gereklilik olarak ortaya çıkıp, kısıtlı olarak kullanıma ...
  • Dijitalleşme Ve Türk Sineması 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-04)
   Until the 1990’s Turkish cinema was considered as a less developed and insufficient cinema in terms of technology. With the rise of private TV channels, the advances in the advertising industry and with the sponsorships ...
  • Ev Bilgisayarları, Çocuklar ve Ana-Babalar 

   Uluser, Nilgün (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1993)
   Bugünün gençliğine, yarının iş pazarında bilgisayar kullanabilmenin avantajını yaşatabilmek için, her gün daha fazla ana-baba ve eğitimci, gittikçe artan bir ilgiyle ve hevesle bilgisayarları, eğitim işinde kullanıyorlar.
  • Futurist approach to the cinema: the investigation of the movie named "Minority Report" 

   Boyar, Nihan (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakirkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2016-04)
   The future phenomenon that the societies see as an expectation is related with the existing power of all the things that are new. Fundamentally, the realization of every new thing could also represent the promise for those ...
  • Importance of Technology, Innovation and R&d In Increasing The Competitive Capacity of SMEs In Turkey 

   Erdil Şahin, Begüm; Dündar, Efe (International Finance Banking & Insurance Congress, 2012-04-18)
   Small and Medium Enterprises (SMEs) have significant contributions to economic growth due to their flexible structures which help them develop technology and adapt to the rapidly changing market conditions in the condensing ...
  • Instructional technology as a tool in creating constructivist classrooms 

   Er, Neslihan Fatma; Er, Mustafa (Elsevier Science Bv, Sara Burgerhartstraat 25, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2013)
   Unlike traditional approach, constructivists view the learner as the active participant of the learning process. Constructivist instructors' main concern is providing the learners with learning environments in which they ...
  • Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi 

   Yengin - Ataman, Didem (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-01)
   Günümüz toplumunda teknolojinin insan hayatındaki öneminin giderek artması yaşamı kolaylaştıran etkilerinin yanı sıra bireyleri durağanlaştıran, farklılaştıklarına inandırılırken tek tipleştirilen bir düzen içerisine ...
  • New Reality In Museum 

   Oruç, Zeren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. ...
  • Online music platforms in Turkey: example of Spotify 

   Ergün, Ezgi (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakirkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2016-04)
   Listening to music have became more accessable with the development of technology, internet and proliferation of smart phones. First and foremost factor of this accessibility is the online music platforms. In this study, ...
  • Ortaöğretim Öğrencilerinin Fen Teknoloji Matematik ve Mühendislik Alanlarını Seçmeyi Düşünme Nedenleri 

   Korkut Owen, Fidan; Eraslan Çapan, Bahtiyar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-12-08)
   u araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve kariyer planlarında Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) eğitim alanlarını seçmeyi düşünme ve düşünmeme nedenlerini Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramına ...
  • Örgütlerde makyavelizm ve sinizmin çatışma yönetimine etkisi: Bir teknoloji şirketinde uygulama 

   Özsoy, Fehim Hayrullah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-06)
   Çalışmada, örgüt üyelerinin makyavelizm ve sinizm davranışlarının çatışma yönetim stratejileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada bir teknoloji şirketinde çalışan 456 kişiye anket formu uygulanmıştır. Araştırma ...
  • Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında “Avatar” Filminin Çözümlemesi 

   Ormanlı, Okan (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
   Sinema filmleri belirli bir tasarım aşamasından geçerken, teknolojiyle de bire bir bağlantılı olan sanat eserleridir. Birçok kişinin aynı anda ya da farklı zamanlarda görev aldığı, çalıştığı kolektif bir sanat olan sinema ...
  • The Application Of Nanotechnologies In Producing Light Industrial Materials 

   Ghorbani, Maryam; Kalubar, Hojjatollah Rashid (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   In this paper, the application of nanotechnology in producing light and sustainable industrial materials has been discussed. Including the important efficiency of nanotechnology in the work construction of industrial ...
  • The New Emergent Multimedia Content And Digital Rights Management 

   Carvalho, Jeferson de (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   Culture in the digital environment, after a drastic reduction in the cost of storage and editing, allowed remixing and faster sharing than in the analog age. The result of this new content is no longer published or ...
  • Türkiye'de teknoloji ve kalkınma 

   Çolak, Deniz Müzeyyen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-02)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...
  • Türkiye’de Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarının Seçiminde Cinsiyetler Arası Farklılıklar 

   Korkut Owen, Fidan; Mutlu, Tansu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-08-08)
   Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na bağlı bazı ülkelerde kadınların, yükseköğretimde öğrenim gördükleri ve mezun oldukları alanların daha çok kadınlara özgü olduğu düşünülen ...
  • Türkiye’de Kullanılan Online Müzik Platformları : Spotify Örneği 

   Ergün, Ezgi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Teknolojinin gelişmesi, internetin ve beraberinde akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte müzik dinlemek çok daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu ulaşılabilirliği sağlayan şeylerin başında son yıllarda yaygınlaşmış ...
  • Türkiye’nin Kalkınmasında Ulusal Bilim Ve Teknoloji Politikalarının Rolü 

   Çolak, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...