Now showing items 1-1 of 1

    • Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve tekstil sektöründe bir araştırma 

      Şimşek, Bahadır (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2013-08)
      Örgütlerin faaliyetlerini etkin bir ?ekilde sürdürebilmelerinde en önemli unsurlardan biri, örgütüne yüksek düzeyde bağlılık gösteren çalı?anların varlığıdır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalı?anlar, bulundukları örgütün ...