Now showing items 1-12 of 12

  • Carl Orff'un müzik yaşamı ve sahne kantatı Carmina Burana 

   Topçu, Ömer Yusuf (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2012-02)
   Bu çalışma, Alman müziğinin en önemli bestecilerinden Carl Orff'un müzikal yaşamı ve Carmina Burana Kantatı'nın incelemesini içeren bilgiler sunmaktadır. Birinci bölümde Carl Orff'un müzik yaşamı, ikinci bölümde Carmina ...
  • Çağdaş Türk bestecilerinin operalarının incelenmesi 

   Atak, Papatya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007-08)
   Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde çok sesli müzik sanatının tanımları, kısa kısa nasıl bir gelişme gösterdikleri ve opera sanatının gelişmesinde nasıl etkiledikleri incelenmiştir. Operanın tanımı ve tarihçesi kısa kısa ...
  • Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Müzik Aletlerinin Görsel Destekli Algılanabilirliği Üzerine Bir Çalışma (İstanbul / Sancaktepe Örneği) 

   Yılma, Günsu; Uçan, Bahadır (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-01)
   The purpose of this research is to examine and investigate the perception ability of musical instruments of low mentally retarded children with the support of visual elements. The research is conducted for every children ...
  • Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği, Müzikaller 

   Çedikçi, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-06)
   Bu çalısmanın amacı oyun-eglen islevinin tarihsel gelisiminin irdelenerek, oyun-eglen isleviyle baslayan eglence kavramı ve eglence türlerinden olan müzikal kavramının ekonomik islevleridir. Çalısmamızın giris bölümünde ...
  • İstanbul Filarmoni Derneği'nin çoksesli müziğimize katkıları 

   Bilget, Halil Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-02)
   Çalışmamızın konusu İstanbul Filarmoni Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar olan sürecin bütün olarak ele alınmasıdır. Bu süreç içerisinde İstanbul Filarmoni Derneği'nin ülkemizin çok sesli müzik hayatındaki yeri ve önemi ...
  • Kültür yönetimi bağlamında sokak müziği ve sokak müzisyenleri 

   Özden, İbrahim Fethi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2013-03)
   Sokak müziği, bir alt müzik türüdür. Hem müzikal, hem de kültürel ve sosyal bir gerçekliktir. Sokak müziği adından da anlaşılacağı üzere sokakta yapılan müziktir. Bu tez çalışmamda sokak müziğinin kültürel ve sosyal ...
  • Okan Demiriş ve IV. Murat Operası'nın incelenmesi 

   Taniş, Başak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Rejisörlük Bilim Dalı, 2011-01)
   Okan Demiriş'in ?IV. Murat? operası, Osmanlı tarihinin en ilginç dönemlerinden birini, tarihsel veriler ışığında, geleneksel Türk müziği ezgilerine de yer vererek çoksesli şekilde ortaya koyan bir eserdir. Bu çalışma ...
  • Siyasal iletişimde müziğin rolü: Ahmet Kaya örneği 

   Çelik, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-04)
   Bu tezde, Ahmet Kaya'nın müziği bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı temel hipotezinden hareket edilmiştir. Araştırmanın amacı, siyasal iletişimde müziğin etkili bir araç olduğunu ve Ahmet Kaya'nın siyasal içerikli ...
  • Toplum - sanat ilişkisi kapsamında İstanbul'daki müzik etkinlikleri (2000-2015) 

   Tuncal, Selen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2017-06)
   İnsanla birlikte var olan sanat, tarih boyunca insanın parçası olduğu toplumların gidişatına göre gelişim göstermiştir. Gelişen tüm olayları yansıtırken, eleştirel yönüyle de toplumun bir başkaldırısı halini almıştır. Bu ...
  • Türkleri konu alan operalardan G. Rossini'nin II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) operası'nın incelenmesi 

   Gökçe, Beste (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011-06)
   16. yüzyılın sonlarında doğan ve gelişim gösteren opera sanatı, ülkemizde de Osmanlı Dönemi'nde sahnelenmeye başlamıştır. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla açılan tiyatrolarda oynanan temsiller, Cumhuriyet'in ilanının ardından ...
  • Yedi sanat dalında sanat yönetimi (Edebiyat, resim, heykel, mimari, müzik, tiyatro, sinema) 

   Kılıçaslan, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2008)
  • Youtube Sosyal Paylaşım Ağının Popüler Müzik Üzerine Etkisi: 2010 Yılı Sonrası Dönemde Türkiye Örnekleri İncelemesi 

   Çelik, Yılmaz Güney (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, internet ve sosyal medyanın müzik sektörü ile ilişkisi nezdinde Youtube sosyal paylaşım ağının popüler müzik üzerine etkileri, 2010 yılı sonrasından günümüze kadar olan dönemde Türkiye'deki müzik ve müzisyen ...