Now showing items 1-12 of 12

  • A Precarious Relationship: The Alevi Minority, The Turkish State And The EU 

   Bilgili, Nazlı Çağın; Çarkoğlu, Ali (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 4 Park Square, Milton Park, Abingdon Ox14 4Rn, Oxfordshire, England, 2011)
   Over the last decade, the political significance of the Alevis, the largest sectarian Muslim minority in Turkey, has notably changed. This article aims to evaluate the Alevi community's changing stance as a sectarian ...
  • Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Havacılık ve Uzay 

   Koru, Aziz; Özalp, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-07)
   Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı (6ÇP) Havacılık ve Uzay tematik alanında, Avrupa Havacılık Araştırmaları Danışma Konseyi ( The Advisory Council for Aeronautics Research in Europe-ACARE) ve Avrupa Uzay Stratejileri’nin ...
  • Avrupa Birliği ile Akdeniz ülkeleri arasında iktisadi ilişkiler 

   Doğanyılmaz, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2012-11)
   Akdeniz Havzası, ?Eski Dünya Karaları? olarak da bilinen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer alan, bu sebeple ilk medeniyetlerden bu yana birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bir coğrafi bölgedir. ...
  • Avrupa Birliği ülkelerinin siyasal partileri ve siyasal görsellik 

   Tanrıbilir, Ruşen Nurhayat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
  • Avrupa Birliği ve Türkiye'nin AB bütünleşmesindeki yeri 

   Azak, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2015-08)
   Tez 2 bölümden olusmakla birlikte 1. kisimda Avrupa Birliginin tarihsel olusmu, hukuksal yapisi ve isleyisi (organlari) incelenmistir. 2. kisimda Türkiyenin Avrupa Birligi ile olan iliskisi konu edilerek, bu iliskinin hangi ...
  • Confilct competition and control of energy resources of the caspian region 

   Aliş, Naciye Beste (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2008)
  • Effects of Syriza movement on EU integration 

   Aksu, Ceyda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017)
   Avrupa Kıtası'nda bir birlik kurma daha doğrusu entegre olmuş bir Avrupa fikri orta çağlara dayanmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu anlamda yapılan çalışmalar daha da hız kazanmıştır. Ancak, tam olarak ...
  • From Neo-Corporatism to associative democracy: civil society's long and narrow path in the European Union 

   Zihnioğlu, Özge (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Sogutozu Cad No 43, Tobb-Etu Bınası, Oda No 364, Sogutozu, Ankara 06560, Turkey, 2015)
   The existence at the European level of civil society organizations (CSOs), acknowledged nowadays as indispensable actors of both the integration process and the enlargement strategy of the European Union, has a long history. ...
  • Gümrük Birliği'nin Türkiye- Avrupa Birliği dış ticaretine Etkisi 

   Aynacı, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-06)
   21. yüzyılda başta Avrupa Birliği olmak üzere bölgesel entegrasyonlara katılan ülkelerin dünya ticaretindeki rekabet güçlerini arttırarak güçlü duruma gelmesi diğer ülkelerin de ilgisinin bu konuya çekilmesine yol ...
  • Resisting globalization? Turkey-EU relations and human and political rights in the context of cosmopolitan democratization 

   Rumford, C. (Sage Publications Ltd, 6 Bonhill Street, London Ec2A 4Pu, England, 2003-06)
   Turkey's relationship with the European Union (EU) is dominated by issues of democratization and human rights and is best approached from a perspective which understands the nature of the cosmopolitan regimes which work ...
  • The 'Civil Society Policy' of the European Union for Promoting Democracy in Turkey: Golden Goose or Dead Duck? 

   Zihnioğlu, Özge (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 4 Park Square, Milton Park, Abingdon Ox14 4Rn, Oxfordshire, England, 2013-09-01)
   Golden goose' of European integration for some time now, EU's civil society policy displays a vivid example during Turkey's accession. This article queries the impact of this policy in the Turkish context, ultimately showing ...
  • Turkey's European Union Candidature and The Issue of Democratic Reform 

   Rumford, Chris (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Demokrasi ve insan hakları genellikle Türkiye'nin AB'ne üyeliğinde engel olarak algılanmaktadır. Müktesabata Uyum için Ulusal Programın son basımı Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerine uymakta direndiğine ilişkin ...