Now showing items 1-5 of 5

  • 4. Endüstri Devriminin getireceğiyeni Liderlik Anlayışı 

   Tarhan, İbrahim Ethem (2018-06)
   Bu çalışmada, 4. Endüstri Devrimi olarak ifade edilen Endüstri 4.0 kavramının liderlik stillerini ne şekilde etkileyeceği konusu üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere Almanya öncülüğünde gelişmiş olan ülkeler özellikle ...
  • Androgojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Kurumsal Akademilerin Türkiye'de Konumlandırılması 

   Alioğlu, Buse (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Bilginin sürekli olarak değiştiği ve geliştiği günümüzde, işletmelerin de iş süreçleri ve insan kaynağı beklentileri de değişime uğramaktadır. Bu noktada beşeri sermayenin yeni süreçlere uygun hale getirilmesi hususunda ...
  • Schumpeterci Teknoekonomik Paradigmalar Çerçevesinde Kalkınma: Türkiye Örneği 

   Bayraktar, Cahide (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Türkiye'de teknoloji ve kalkınma 

   Çolak, Deniz Müzeyyen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2015-02)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...
  • Türkiye’nin Kalkınmasında Ulusal Bilim Ve Teknoloji Politikalarının Rolü 

   Çolak, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Bilim ve teknoloji politikaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi gelişmenin temel koşullarından biridir. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji doğrudan bir üretici güç ve neredeyse bir ...