Now showing items 1-1 of 1

    • İş tatmini ve örgütsel bağlılık ve meslek liselerinde bir uygulama 

      Yakut, Suat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2015-12)
      İş tatmini ve örgütsel bağlılığın geniş tanımları yapılmıştır. Bu iki kavramın etkilendiği değişkenler ayrı ayrı açıklanmıştır. Başka kavramlar ile olan ilişkileri incelenmiştir. İş tatmini ve örgütsel bağlılık değerleri ...