Now showing items 1-16 of 16

  • 1990'lardan Günümüze Türk Televizyonculuğunda Yönetmenin Rolü 

   İbrahimov, Tural (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-02)
   İnsanlık tarihi içerisinde televizyon, sadece görüntü aktaran bir kutu olarak düşünülmemelidir. Televizyon, medeniyetimizin en yaygın yayın aracıdır ve aynı zamanda toplumumuz için bir ayna niteliği taşımaktadır. Televizyon ...
  • 2000'ler Sonrası Hollywood'da Çizgi Roman Uyarlamaları: Batman Kara Şövalye Örneği 

   Perut, Duygu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada Christopher Nolan'ın hayal dünyasının, "Batman" çizgi roman karakteriyle buluşması sonucu, 2008 yılında vizyona giren "Kara Şövalye" filmi incelenecektir. Filmsel anlatı çözümlemesi, Vladimir Propp'un Masalın ...
  • Başlangıç Filminde Psikanalitik Öğeler Ve Rüya Olgusu 

   Ormanlı, Okan (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011)
   İnsan beyninin bir ürünü olan rüya olgusu birçok sanat dalını olduğu gibi sinema sanatını da etkilemiştir. Çoğu zaman, sinema sanatının rüyalardan etkilendiği ya da sinemanın kendisinin bir rüya fabrikası olduğu ...
  • Dijital Çağın Kara Aynası: Black Mirror 

   Ormanlı, Okan (2018-10)
   21. yüzyılın başından itibaren analog çağ yavaş yavaş sona ererken, dijital çağ her alanda hakimiyet kurmaya başlamıştır. İnternet altyapısı önceleri askeri bir gereklilik olarak ortaya çıkıp, kısıtlı olarak kullanıma ...
  • Dijitalleşme Ve Türk Sineması 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-04)
   Until the 1990’s Turkish cinema was considered as a less developed and insufficient cinema in terms of technology. With the rise of private TV channels, the advances in the advertising industry and with the sponsorships ...
  • İletişim aracı olarak akıllı telefonlarda mobil internet kullanımının incelenmesi:Somali örneği 

   HASSAN, AMAL ABDOULKADER (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2017-06)
   İnternet kişilerarası iletişimde telgraf, telefon, radyo ve televizyondan sonra gelen bir dizi teknolojik buluşların en sonuncusudur. Öncesinde gelen araçların büyük kitlelere ulaşma ve çok uzak mesafeler arasında köprüler ...
  • Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo tiplemesinin etkileri 

   Teksoy, Efe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-09)
   "Kemal Sunal'ın Şaban Tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo Tiplemesinin Etkileri" başlıklı bu çalışmada, Kemal Sunal sinemasında Chaplin etkisinin araştırması amaçlanmaktadır. Araştırmada, öncelikli olarak komedi sineması ...
  • Kitle İletişim Araçlarının Seçim Propagandalarında Kullanımı ve Etkileri :7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri AKP ve CHP Örneği 

   Yücel, İsrafil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2018)
   20. Yüzyılın son çeyreğinde internetin geliştirilmesiyle kitlesel iletişim araçlarının yeni boyut kazandığı, bireylerin siyasal katılımını artırdığı, siyasal yöneticilerin kitlelerle daha kolay ve hızlı iletişim kurabilme ...
  • Küreselleşme Ve Yerellik Bağlamında Günümüz Türk Sineması 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   The Art of Cinema, which has a past of more than a century long, is frequently discussed in terms of globalization and localization. Cinema started in Europe (France) but became a worldwide phenomenon due to the US ...
  • SANATTA YARATICILIK: “SEVMEK ZAMANI” BİR VE ÜÇ SANDALYE 

   Ormanlı, Okan (İstanbul Kültür Üniversitesi / İletişim Sanatları Bölümü, 2015)
  • Sinemada Edebiyat Uyarlamaları Ve Göstergeler: Muhteşem Gatsby (2013) Filmi Örneği 

   Ormanlı, Okan (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
   The cinema and literature are two different branches of the arts that have on occasion collaborated with one another over the past 120 years. The Hollywood film industry, along with many other national cinemas have ...
  • Siyasal iletişimde müziğin rolü: Ahmet Kaya örneği 

   Çelik, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-04)
   Bu tezde, Ahmet Kaya'nın müziği bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı temel hipotezinden hareket edilmiştir. Araştırmanın amacı, siyasal iletişimde müziğin etkili bir araç olduğunu ve Ahmet Kaya'nın siyasal içerikli ...
  • Son Dönem Türk Dizilerinde Psikolojik Öğeler: "EZEL" Dizisi Örneği 

   Ormanlı, Okan (Akdeniz Üniversitesi / İletişim Fakültesi, 2010-12)
   Sinema filmleri, televizyon dizileri kitleleri etkilerken içinde bulunulan toplumun birtakım kodlarını da ortaya koyarlar. Psikoloji bu kodları anlamada ve çözümlemede en uygun disiplinlerden biridir. Sigmund Freud‟un ...
  • Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında “Avatar” Filminin Çözümlemesi 

   Ormanlı, Okan (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
   Sinema filmleri belirli bir tasarım aşamasından geçerken, teknolojiyle de bire bir bağlantılı olan sanat eserleridir. Birçok kişinin aynı anda ya da farklı zamanlarda görev aldığı, çalıştığı kolektif bir sanat olan sinema ...
  • Türkiye'de Üretilen 3b Animasyonların ve Sektör Sorunlarının Animasyon Sektörü Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi 

   Atabek Yılmaz, Aslıhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
   Bu araştırmada, son yıllarda giderek iletişim tasarımı açısından önemi artan ve ciddi bir sektör haline gelen animasyon sektöründe, Türkiye'deki 3B animasyon filmlerinin mevcut durumunun incelenmesi ve Türkiye'de yapılan ...
  • YEŞİLÇAM HOLLYWOOD VE İSTANBUL ÜÇGENİ 

   Ormanlı, Okan (İstanbul Kültür Üniversitesi / İletişim Sanatları Bölümü, 2015)