Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Sinema ve Renk 

      Odabaş, Battal (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
      Bu çalışmada sinemanın renkle olan ilişkisinden söz edilmektedir. Sinemanın başlangıcından itibaren renk sinemanın ilgilendiği tekniklerden biri olmuş ve fotoğraftan da yararlanarak sonunda sinemanın vazgeçilmezi olmuştur. ...