Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Ziya Gökalp ve Bahtiyar Vahapzâde'nin şiirlerinde vatan mefhûmu 

      Namazova, Ayten (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017-05)
      Vatan kelimesinin sözlük anlamı: "Bir adamın doğup büyüdüğü veya yaşadığı memlekettir". Türkiye'de aydınlar vatan kavramı üzerinde durmaya Tanzimat döneminde başlar. Azerbaycan'da ise bu kavram Azerbaycan topraklarının ...