Now showing items 1-3 of 3

  • Efelik ve Zeybeklikle İlgili Terminoloji Üzerine Bir İnceleme 

   Karpuz, Hacı Ömer; Gaddar, Zeliha (2013)
   Bildiride önce efe, zeybek, kızan ve yatak sözcükleri yapısal, anlamsal ve kökenleri bakımından ayrıntılı olarak ele alınmış, sonra efelerin yaşamlarıyla, kullandıkları eşya ve araçlarla ilgili sözcükler anlamları ve ...
  • Süheyl ü Nevbahâr'da Hayvan Adları 

   Karpuz, Hacı Ömer; Gaddar, Zeliha (2012)
   Bu makalede Süheyl ü Nevbahâr’da kullanılan hayvan adları, yapısal ve anlamsal özellikleri ve kökenleri bakımlarından incelenmiştir. 5703 beyitlik SN mesnevisi, 1350’de Hoca Mesʿūd tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. ...
  • Süheyl-ü Nevbahâr'daki Atasözleri Üzerine Bir İnceleme 

   Karpuz, Hacı Ömer; Gaddar, Zeliha (Pamukkale Üniversitesi, Aralık 2013, Denizli, 2013)