Now showing items 1-1 of 1

    • Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri 

      Kayaarası, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-07)
      Mimarlık ve sinema etkileşiminin ortak noktasında mekan kavramı vardır. Kent mekanı, mimari ve sinema arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli unsurlardan biridir. Bu tezin öncelikli amacı, son dönem Türk sinemasının kent ...