Toplam kayıt 2449, listelenen: 2271-2290

  • UDKEK / Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi 

   Ceylan, Ömür (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011-09)
  • Ukrainian crisis and its impact on Turkey 

   Güler, Zeynep Naz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2016-08)
   2013 yılının son aylarında, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler akıllara Soğuk Savaş yıllarını getirmiştir. Krizin patlak vermesiyle birlikte Karadeniz coğrafyasında güvenlik kaygıları ön plana çıkmıştır. Yüksek seviyede savaş ...
  • Ultrasonic and combustion characterization of glycerol-heavy fuel oil emulsions 

   Toncu, Dana Cristina; Yıldırım, Osman (Modtech Publishing House, Blvd Carol I, No 28A, Iasi, 00000, Romania, 2011)
   The present study aims to draw a complete characterization of glycerol-heavy fuel oil emulsions by a novel non-invasive and fast investigation technique, which helps to determine emulsion stability and physico-chemical ...
  • Ultrasound Assisted Solvent Free Intercalation of Montmorillonite with PEG1000: A New Type of Organoclay with Improved Thermal Properties 

   Sarıer, Nihal; Önder, Emel; Ukuşer, Gökçen; Öztürk, Mehmet; Arat, Refik (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2013-08-20)
   This study investigates the intercalation of low molecular weight poly(ethylene glycol), PEG1000, into a montmorillonite-type Anatolian clay mineral (MMTA) using ultrasound sonication in a solvent free medium to produce a ...
  • Ulusal mimari proje yarışmalarının izinden Türkiye'de mimarlık 

   Gencal, Osman Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2011-06)
   Kaybedilmiş Birinci Dünya Savaşı ve son derece zor koşullarda kazanılmış Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet rejimi ile her alanda devrimler gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin, yaklaşık 90 ...
  • Uluslararası hukuk açısından "açık semalar" antlaşmaları sürecinde sivil havacılık düzeninin dönüşümü 

   Günel, Reşat Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2010)
   Uluslararası sivil havacılık, ilke olarak uluslararası hukuk kurallarına göre düzenlenen uluslararası ekonomik bir faaliyettir. Uluslararası havacılık hukukunun kaynaklarını ise uluslararası antlaşmalar ve örf adet hukuku ...
  • Uluslararası Ticari Tahkimde Hakem Kararı 

   Özsunay, Ergun (2004)
  • Uluslararası ticari teslim şekillerinden FOB teslimde taraf yükümlülükleri 

   Evirgen, Asil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2012-02)
   Günümüzde uluslararası ticaretin giderek genişleyen kapsamı ve hızı neticesinde dış ticaret ile ilgili olan kavramların da devamlı olarak takip edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Tez Konusunu oluşturan Incoterms 2010 ...
  • Ulusötesi Şirketlerin Küresel Kriz Sürecindeki Konumları 

   Şişman, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
  • (Un)tolerated neighbour: encounters with the tolerated other in the reluctant fundamentalist and the submission 

   Seval, Ayşem (Ariel Univ Calgary, Dept English, Ss 1148 2500 Universıty Dr Nw, Calgary, Alberta T2N 1N4, Canada, 2017-04)
   The rapidity with which discourses on respect for otherness were replaced after 9/11 almost on a global scale by those that come close to fascism puts the validity of the idea of liberal tolerance in question. As the image ...
  • Understanding Genetic Algorithms In Architecture 

   Latifi, Mohammad; Mahdavinezhad, Mohammad Javad; Diba, Darab (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-08)
   Genetic algorithms (GAs) are computational techniques based upon evolution. They have been recently introduced in architecture to study present complexities in form and function. Despite growing trends and inclinations ...
  • Understanding The “Hybrid” Media In Design Education 

   Atiker, Barış (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   The digital transformation of moving images in the last 30 years has resulted with revolutionary impact on art and design fields. The increasing use of digital technologies for creating design and artwork with moving ...
  • Unifiability In Extensions Of K4 

   Gencer, Çiğdem; De Jongh, Dick (Oxford Univ Press, Great Clarendon St, Oxford Ox2 6Dp, England, 2009-04)
   We extend and generalize the work on unifiability of [8]. We give a semantic characterization for unifiability and non-unifiability in the extensions of K4. We apply this in particular to extensions of KD4, GL and K4.3 to ...
  • Uranium analysis by neutron induced fissionography method using solid state nuclear track detectors 

   Akyüz, Tanıl; Tretyakova, S. P.; Güzel, T.; Akyüz, Sevim (Elsevier, 1999-06)
   In this study total twenty samples (eight reference materials and twelve sediment samples) were analysed for their uranium content which is in the range of 1–17 μg/g, by neutron induced fissionography (NIF) method using ...
  • Urban design as a means of participation: The medellin miracle 

   Töre, Evrim; Çağlayan, Öznur (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
   Participation in the decision-making process is discussed in developed countries as well as in developing countries. In discussions of for whom and how participation can be achieved, attention is drawn to the importance ...
  • Urban predicaments in Derna city 

   Sasi, Eman Atai (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-02)
   Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, birçok Arap ülkesi eski ve yeni şehir yapılarının bina yapılarında uyuşmazlık yaşamıştır ve bu büyüme eski ve yeni yapıların entegrasyonu arasındaki farkın oluşmasına neden olan çeşitli bina ...
  • User Experience Rating Scales with 7, 11, or 101 Points: Does It Matter? 

   Lewis, James R.; Erdinç, Oğuzhan (Users Experience Professional Assoc, 140 N Bloomingdale Rd, Bloomingdale, Il 60108 USA, 2017-02)
   There is a large body of work on the topic of the optimal number of response options to use in multipoint items. The takeaways from the literature are not completely consistent, most likely due to variation in measurement ...
  • Using The Decentralized And Liberalized Electricity Market Microworld (LEMM) As An Educational Tool 

   Paşaoğlu, Güzay (Elsevier Sci Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford Ox5 1Gb, Oxon, England, 2011-01)
   Decentralized and liberalized electricity market involves a great deal of interdisciplinary concepts, including economic, commercial, environmental and technological issues. Consequently, the system is complicated. ...
  • Uşak kent merkezi tarihi sit alanında tarihi çevre koruma ve sıhhileştirme önerisi 

   Karakozak, Sedef (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı, 2014-01)
   Uşak Kent Merkezi Tarihi Sit Alanında Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerisi'' adlı tezin amacı; kentin oldukça iyi korunmuş olan tarihi kent dokusunun araştırılması, kentsel sit alanı olarak belirlenmiş bölgenin ...
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasına ilişkin suçlar 

   Tuncer, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2011-04)
   Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin bireyler üzerinde bağımlılık etkisi yaratması uyuşturucu kaçakçılarının uluslararası faaliyet gösteren suç örgütleri olarak teşkilatlanmalarına neden olmuştur. Uyuşturucu kaçaklarının her ...