Toplam kayıt 2463, listelenen: 1772-1791

  • S-Matrix and Feynman Space-Time Diagrams to Quantum Brain Approach An Extended Proposal 

   Başar, Erol (Anka Publisher, 116-11 Sok No.10 K 2 D 2, Bornova, Izmir 35050, Turkey, 2009)
   This report describes the importance of oscillations in brain function and introduces metaphors to quantum dynamics. In order to analyze scattering processes at the level of elementary particles Werner Heisenberg proposed ...
  • S4 ve GL modal mantıklarının modelleri üzerine 

   Ateş, İlayda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalıth, 2012-06)
   Bu tezde, S4 ve GL modal mantıklarının sonlu Henkin ve filtreleme yöntemiyle elde edilen modellerinin izomorf olduğu ispatlanmıştır. Bu amaçla S4 ve GL modal mantıklarının modal tamlığından ve kanonik modellerinden ...
  • S5EC ve KD45-O modal mantıklarının modelleri üzerine 

   Bölük, Ayşe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2013-07)
   Bu tezde, S5EC ve KD45-O modal mantıklarının sonlu Henkin ve filtreleme yöntemiyle elde edilen modellerinin izomorf olduğu ispatlanmıştır. Bu amaçla, S5EC ve KD45-O modal mantıklarının modal tamlığından ve kanonik modellerinden ...
  • Sağlığın Tanımı: Başaçıkma 

   Kesgin, Coşkun; Topuzoğlu, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir." çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma ...
  • Sağlık Kurumlarında Üretim Ve Süreç Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği 

   Yıldırım, Arzu; Bakır, Mehmet Şirin (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı 

   Ecerkale, Kubilay (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   İşletmeler hızla değişen piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürebilmek, sektörde söz sahibi olabilmek için büyük zaman ve paralar sarf ederler. Küresel rekabet ortamında mevcut işletme yapısına günün koşullarına ...
  • Sahne sanatlarında yönetim ve etkili iletişim 

   Gürten, Ela (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-01)
   Sahne Sanatlarında Yönetim ve Etkili letisim? adlı çalısmamızda, sahne sanatlarının yönetim sistemini anlatarak, iletisim bilimi ve etkili iletisim yöntemleri ısıgında sanat yönetimi ele alınmıstır. Giris bölümünde sanat ...
  • Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kastın Tespiti 

   Funda, Başaran Yavaşlar; Karaçoban Güneş, Tuğçe; Cangüloğu, Yasemin (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma eylemleriyle işlenen vergi kaçakçılığı suçunun tipiklik unsurunun varlığının tartışmasız olduğu durumlarda, suçu işlemediğini ileri süren mükelleflerin en önemli ...
  • Saljuk Art And Mystical Symbols Case Study: Metalworking 

   Shojanoori, Nikoo (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Economic, scientific and mystical growth in Seljuk era, and new developments create new changes in all areas, including the increase in quantity and quality of art. Fans of mystical movements were increased with attractive ...
  • Sam Shepard’s Family Trilogy: Family as a Site of Peace or Violence 

   Turan, Ayşegül (Romanian Journal of English Studies, 2008)
  • Sanal heykeltıraşlık sistemleri için yeni dış çeper ve dallanma yaklaşımlarının geliştirilmesi 

   Göcen, Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011-06)
   Bu çalışmada, sanal heykeltıraşlık sistemlerine yeni alternatif bir çözüm önerilmiş ve gerçeklenmiştir. ?Sanal düzlem? tabanlı bu yaklaşım ile sistemin önemli iki unsuru olan dallanma işlemi ile objelerin işlenmesi safhaları ...
  • Sanal Para Bitcoin 

   Sönmez, Asuman (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014-07)
   2008 yılında bir makale ile ortaya çıkan, 2009 yılında ilk işlemini gerçekleştiren bilgisayar algoritmalarıyla tasarlanmış Bitcoin, son iki yılda önemli kullanıcı kitlesi yakalayarak, talebini artırmış, piyasa değerini ...
  • Sanat Eğitiminin Görsel Okuryazarlık Becerilerine Etkisi 

   Eraslan Taşpınar, Şeyda (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Bu araştırmanın amacı sanat eğitiminin görsel okuryazarlık becerilerine olan etkisini belirlemektir. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubunu Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 44 birinci ...
  • Sanat sergileri için diyagram tabanlı ve kullanıcı etkileşimli görselleştirme arayüzü tasarımı 

   Güzelci, Handan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2017-05)
   Günümüzde görülen sayısal ve görsel veri miktarındaki artışa bağlı olarak verinin rafine edilmesi, enformasyona dönüştürülmesi ve sonrasında aktarımında teknolojinin rolü çok büyüktür. Ekonomi, istatistik, sağlık bilimleri, ...
  • Sanat yönetimi açısından Maya Sanat Galerisi 

   Öz, Alper Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2013-08)
   Maya Sanat Galerisi, Türkiye?de 1950?li yılların sanatsal gelişmelerinde önemli bir rol oynamış aynı zamanda sanat galericiliğinin tarihsel bir örneği olmuş bir kurumdur. Piyasa koşullarının henüz gelişmediği bir ortamda, ...
  • Sanatçı Ve Artefakt Birliği: Sinemada Oyuncu Olmak 

   Saliji, Sali (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-01)
   Acting is a very special and specific art form, be it in cinema or not it significantly differs from other art forms. First of all in the art of acting, created by the artist and thus the created work (artifact) represents ...
  • SANATTA YARATICILIK: “SEVMEK ZAMANI” BİR VE ÜÇ SANDALYE 

   Ormanlı, Okan (İstanbul Kültür Üniversitesi / İletişim Sanatları Bölümü, 2015)
  • Sanayi Devriminin Bilim Tarihi Üzerindeki Etkisi: Bilim Ve Teknoloji İç İçe 

   Özdemir, Şelale (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • SAR Design With IFC 

   Türkyılmaz, Emrah; Yazıcı, Gökhan (Crc Press-Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway Nw, Ste 300, Boca Raton, Fl 33487-2742 Usa, 2009)
   This paper reports a study where IFC based building models were utilized in the evaluation of "adaptability" issues of dwelling layouts in an educational context. The first part of the study discusses a workshop on the CAD ...