Toplam kayıt 4180, listelenen: 1154-1173

  • E-Gümrük Uygulamasının Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Ticarete Etkisi 

   Dereli, Deniz Dilara (2014-10)
   Uluslararası ticarete konu eşyanın tabi olduğu birçok işlem ve uygulama ticari hayatın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Gümrük idarelerinin kontrolündeki uygulamalar pek çok bilgi ve belgeyi gerekli kılmakta, bu ...
  • E7 Lie cebrine ait temsillerin çokkatlılıklarının, freudenthal çokkatlılık formülü kullanılarak hesaplanması 

   Tuner, Emrah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2005-06)
   Lie Cebri alanında, cebirlere ait temsillerin açık olarak elde edilmesi önemli bir problemdir. Bunun için temsil içinde yer alan ağırlıkların çokkatlılıklarının hesaplanması gerekmektedir.Temsillere ait çokkatlılıkların ...
  • Eagleye Scada designer 

   Küçükali, Emrah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2006-08)
   Gelişen teknolojide hız ve güvenlik etkenlerinin en yüksek değerlerde istenmesi ve hatanın en az da tutulması için otomasyon sistemlerinde bilgisayarlar vazgeçilmez araçlar olmuştur. Kontrol sistemlerinin bilgisayarlara ...
  • Eagleye veri denetleme ve gözetim sistemi 

   Küçükali, Emrah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-08)
   Gelişen teknolojide hız ve güvenlik etkenlerinin en yüksek değerlerde istenmesi ve hatanın en az da tutulması için otomasyon sistemlerinde bilgisayarlar vazgeçilmez araçlar olmuştur. Kontrol sistemlerinin bilgisayarlara ...
  • Earthquake Effects on Vernacular Buildıngs: An Examplary Study in Çerkeş/Çankırı 

   Semiz, Nisa (2018-07-10)
   Bir yarımada üzerinde yer alan Tarihi İstanbul’un kuruluşundan itibaren tüm dönemlerine tanıklık eden İstanbul Deniz Surları, günümüze ulaşan izleriyle kentin kültürel ve arkeolojik mirasının başlıca unsurlarındandır. Deniz ...
  • Ebeveynlerin Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Algılarının İncelenmesi 

   Toran, Mehmet; Etgüer, Damla; Ünsever, Özge (2017)
   Amaç: Bu araştırmanın amacı normal gelişim gösteren çocuk ebeveynlerinin özel gereksinimli bireyler hakkındaki farkındalıkları, onları nasıl algıladıkları, çocuklarına özel gereksinimli bireyleri nasıl anlattıklarını i ...
  • EBR induced autophagy in colon carcinoma cell lines 

   Adacan, K.; Obakan Yerlikaya, Pınar; Arısan, Elif Damla; Çoker Gürkan, Ajda; Palavan Ünsal, Zeynep Narcin (Wiley-Blackwell, 111 River St, Hoboken 07030-5774, Nj Usa, 2015-07)
  • EBR induced autophagy in colon carcinoma cell lines 

   Adacan, Kaan; Obakan Yerlikaya, Pınar; Arısan, Elif Damla; Çoker Gürkan, Ajda; Ünsal, Zeynep Narçin (2015-07)
  • EBR promotes p53 independent apoptosis in colon carcinoma cell lines 

   Özbey, Utku; Obakan Yerlikaya, Pınar; Arısan, Elif Damla; Çoker Gürkan, Ajda; Palavan Ünsal, Zeynep Narçın (Wiley-Blackwell, 111 River St, Hoboken 07030-5774, NJ USA, 2015-07)
  • Ebubekir Celalî Divanı: Karşılaştırmalı metin-inceleme 

   Sarıkaya, Erdem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2008-09)
   18. yüzyıl, divan şiiri geleneği için kendi sınırları içerisinde bir değişim dönemidir. Eski ile yeni arasında şairlerin tam anlamıyla var olma mücadelesi verdiği bu dönemde özellikle şiir alışılmış kalıplardan sıyrılmaya ...
  • Ecological Sensivity in Architectural Design Education 

   Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture (2011)
  • Economic Impacts of Industry 4.0 

   Dereli, Deniz Dilara; Sağlar, Uğur (IJOPEC Publication Limited, 2018-04)
   Industrialization leads to drastic changes in all areas of life. The world is on the verge of the fourth industrial revolution by the effect of transformations in production technologies, which today, is called Industrial ...
  • Ecotourism Policy Supported By Environmental Planning Procedure - An Environmental Planning Experience. Case Of Identification Of Igneada As An Eco-Town 

   Töre, Evrim; Çevik, Gülay; Gökdemir, M.; Eren, Z. O.; Korkmaz, Z. (Scibulcom Ltd, Po Box 249, 1113 Sofia, Bulgaria, 2012)
   Tourism demand is mainly generated by environmental assets, natural beauties, and cultural heritage. To perpetuate the tourism demand these assets, potentials must be preserved for forthcoming generations. This vicious ...
  • Edib Harâbî divanı (Karşılaştırmalı metin) 

   Balaban, Yıldız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2017)
   13. yüzyılda Anadolu'ya Türkmen göçleriyle girmeye başlayan tasavvuf öğretisi, Yesevîliğin etkisiyle Bektaşiliğin inanç temellerini oluşturmuştur. Geniş bir coğrafyaya yayılan Bektaşilik, kendine has kültür unsurlarını ...
  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 

   Yıldız, Mustafa Batuhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2018)
   4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu ile Türk hukukuna daha önce yabancı olan "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi" kurumu getirilmiştir. Bu kurumun hukukumuza girmesiyle e. MK dönemindeki yasal mal rejimi mal ayrılığı ...
  • Edip Cansever'in şiirinde anlatı öğeleri 

   Şahan, Kayhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2007)
   Türk Edebiyat Tarihinin önemli sairlerinden olan Edip Cansever, siir dünyasını aramak, sorgulamak ve yenilenmek üzerine kurmustur. Öyle ki bu yenilenme esnasında inkâr ettigi siirleri ya da aidiyetini kabul etmedigi döneminin ...
  • Education From The Perspective Of Islamic And Western Scientists (Case Study: Ghazali And Plato) 

   Orak, Jahanbakhsh (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Philosophy of education deals with study and processes of the aims and nature of the programs and the results of education. Although education and cultivation are two different terms and have two different concepts, they ...
  • Education of respect diversity at preschool period 

   Yağan Güder, Sevcan; Yıldırım Polat, Aslı (2009)
  • EDXRF and FTIR Analysis of Some Glass Fragments Belong to Ottoman Period, Excavated in Ancient Ainos (Enez) Turkey 

   Akyüz, Sevim; Akyüz, Zeki Tanıl; Başaran, Sait; Çakan, Banu (Asian Journal Of Chemistry, 11/100 Rajendra Nagar, Sector 3,, Sahibabad 201 005, Ghaziabad, India, 2013-12)
   Ancient glass fragments excavated in the archaeological district Enez (Ancient Ainos), Turkey were investigated by combined energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) and Fourier Transform Infrared (FTIR) spectrometry ...