Now showing items 2377-2396 of 4682

  • Kentsel dönüşüm uygulamaları, Başakşehir örneği 

   Küçükoğlu, Hasan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014-09)
   Kentsel dönüşüm kavramı, yaşam alanları ile ilgili sorunlar ve gereksinimler dikkate alınarak bir alanın iktisadi, toplumsal ve alansal niteliklerinin değerlendirilmesi neticesinde uygulanabilir niteliği olan bir yol ...
  • Kentsel Mekan Organizasyonundaki Farklılıkların Fraktal Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi 

   Kaya, H. Serdar; Bölen, Fulin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-12)
   Kentler planli ve zaman içinde kendiliginden gelisim olmak üzere iki farkli evrim süreci izleyebilmektedir. Bu iki sürecin fiziksel çevreye yansimasi farkli mekansalorganizasyonlarin olusumu seklinde olmaktadir. Bu ...
  • Kentsel Mekân Aydınlatması Konusunda Araştırma: İstanbul Boğazı Bölgesinde Örnek Olay İncelemesi 

   Kutlu, Rana; Manav, Banu (2015)
   Şehir aydınlatması insanların estetik algısını etkilemekte ve insanların yaşam kalitesini güzelleştirmektedir. Aynı zamanda, şehrin gelişimine katkıda bulunabilir, şehrin itibarını artırabilir ve politika, ekonomi ve kültür ...
  • Kentsel Mesajda Çelişkiler: Dönüşen Haliç’te Kamusallık 

   Töre, Evrim; Bakbaşa, Ceyda (Es Yayınları, 2013)
   Çalışmanın ilk bölümünde Haliç’in dönüşüm sürecinde üç önemli kırılma noktası olan sanayileşme, sanayisizleşme ve 1980 dönemi politikalarına değinilmektedir. 1980’ler, kamusallığa dair mesajın oluşmaya başladığı yeni bir ...
  • Kentsel Planlamada Rant Etkisi: İstanbul Zekeriyaköy Örneği 

   Menteş, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kentsel Tasarım Bilim Dalı, 2017)
   Zekeriyaköy'de Koza İnşaat'ın başlattığı yapılaşma hareketi ve devamında bölgeye olan ulaşım probleminin büyük ölçüde çözülmesi buraya dair talebin artmasına önayak olmuştur. Arsa sahipleri bu talep sebebiyle kendilerine ...
  • Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı 

   Bostancı, Seda H.; Ocakçı, Mehmet; Şeker, Serhat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Kent formunu anlamak için, kentsel siuetler temel referans noktalarıdır. Kentsel formun değişimi, özellikle kıyı siluetinde net bir şekilde gözlemlenebilir. Kentsel siluetin değişimi ve estetiğinde, görsel çeşitlilik önemli ...
  • Kentsel yaşam kalitesi ve yürünebilirlik deneyiminin Alanya üzerinden okunması 

   Nazifoğlu, Begüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-07)
   Günümüzde nüfusun artmasıyla birlikte çarpık kentleşme artmakta ve kentlerde yaşayan insanların hayatları buna bağlı olarak değişmektedir. Yaşam şartlarındaki eşitsizlikten dolayı kentte yaşayan her insan birbirinden farklı ...
  • Kentte Sinema Salonlarının Evrimi: İzmit Örneği 

   Akdaş, Cangül (JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2017)
   Kentler de tıpkı insanlar gibi yaşamaktadır. Kentler nasıl yapısal bağlamda var olduğu coğrafyaya uyum sağlıyorsa, aynı şekilde yaşadığı çağa da uyum sağlamaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde çalışmanın konusu, sinema ...
  • Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış metin-inceleme) 

   Yalçınkaya, Yağız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   "Kerküklü Seyyid Şükrî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme)" başlıklı tez çalışmamız 19. yüzyılda Kerkük'te yaşamış olan Seyyid Şükrî ve divanı üzerinedir. Çalışma giriş kısmı, üç ana bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. ...
  • Kernel Datum Transformation Considering Triangle Weight Centers 

   Uzel, Turgut; Eren, Kamil; Ürüşan, Ahmet Yücel; Gülal, Vahap Engin (Springer-Verlag Berlin, Heidelberger Platz 3, D-14197 Berlin, Germany, 2013)
   When using GPS measurement data one always has to transform WGS84 coordinates to the ED50 coordinate system or to the desired local coordinate system or projection. The opposite is also needed. Several methods are available ...
  • Kesirli kısmi türevli diferensiyel denklemlerin sayısal çözümleri 

   Uçar, Mehmet Fatih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2012-02)
   Çalışmada kesirli türevli diferansiyel denklem sistemlerinin ve kesirli kısmi türevli diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü ele alınmıştır. Bu diferansiyel denklemlerin nümerik olarak çözümünde non-polynomial spline ve ...
  • Kilis'te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi koruma projesi 

   Polat, Fatma Rukiye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016)
   Kilis; Ortadoğu'nun Anadolu'ya açılma noktasında, "Bereketli Hilal" denilen bölgede yer alması ile tarihsel süreç içinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Bu nedenle Kilis; tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ...
  • Kilis'te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi koruma projesi 

   Polat, Fatma Rukiye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-06)
   Kilis; Ortadoğu'nun Anadolu'ya açılma noktasında, "Bereketli Hilal" denilen bölgede yer alması ile tarihsel süreç içinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Bu nedenle Kilis; tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ...
  • Kimlik Siyasetleri ve Kimlik Mücadelelerinin CHP ve Sosyal Demokrasi İlişkisine Etkisi 

   Cop, Mehmet Burak; Yunus Emre; Aladağ, Aras; Arslantaş, Şenol (2018)
   Kimlik siyasetlerinin yükselişi solu ve sosyal demokrat hareketleri derinden etkilemektedir. Bu bağlamda, sosyal demokrasinin bundan nasıl etkilendiği ve bu yeni eğilime karşı nasıl bir tutum alacağı önemli bir tartışma ...
  • Kinematics of M-type giant semi-regular variables from the Hipparcos catalogue 

   Aslan, Zeki; Yeşilyaprak, Cahit (CSIRO PUBLISHING, 150 OXFORD ST, PO BOX 1139, COLLINGWOOD, VICTORIA 3066, AUSTRALIA, 2008)
   The kinematics of M-type (O-rich) giant semi- regular (SR) variable stars were examined. They were grouped with respect to their relative parallax errors (epsilon(pi)/pi) in order to study the stars having relatively better ...
  • Kinetics and equilibrium studies of heavy metal ions removal by use of natural zeolite 

   Kocaoba, Sevgi; Orhan, Yüksel; Akyüz, Tanıl (ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2007-08-15)
   In this study, the removal of heavy metal ions from aqueous solution using; natural clinoptilolite, obtained from the Biga-Canakkale region of Turkey, under different experimental conditions was investigated. The efficiency ...
  • Kinetics of the thermal dehydration of acid-activated montmorillonite by the rising temperature technique 

   Sarıer, Nihal; Güler, Çetin (1990)
   The activation energies of dehydration and combustion of organic materials in a clay sample, and of dehydration of natural and acid-activated montmorillonite have been determined using a rising temperature programme ...
  • Kinoks İzleyiciden Yeni İzleyiciye 

   Gündeş, Simten (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04)
   Sinema kinoks izleyiciden bu yana doğrudan yada dolaylı yada gizil biçimde anlamı/niyeti eyletendir. Bu bağlamda sırayla izleyen, gözlemleyen, algılayan ve sanal bedeniyle filmin içine giren ‘’yeni izleyici’’dir artık.