OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Haziran 2014 yılında kurulmuştur. OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Bölüm&Birim&Merkez [190]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [159]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1195]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İdari Birimler / Administrative Affairs [1]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [350]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [528]
İKÜ Tezler / IKU Theses [849]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [48]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [504]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [496]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [37]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [162]

Daha Fazla