OpenAccess@UniRepos is Space University Academic Open Access System. The system was established in June 2014 in order to store the academic outcomes of Space University in digital standards and to provide them with open access. OpenAccess@UniRepos includes academic outputs such as articles, presentations, dissertations, books, book chapters and reports produced by Space University.

Select a community to browse its collections.

Bölüm&Birim&Merkez [190]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [157]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1189]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İdari Birimler / Administrative Affairs [1]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [347]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [523]
İKÜ Tezler / IKU Theses [849]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [48]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [501]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [491]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [36]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [162]
 • The Us and Afghanistan Relations After 9/11 Event 

  Yaquubı, Mohammad Feroz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce), 2018)
  9/11 Olayı sonrası Amerika ve Afganistan İlişkileri Mohammad Feroz YAQOOBİ Afganistan tarihi istilalar tarihi olarak tanımlanabilir. Asya'nın kalbi olarak da görülen edilen Afganistan, sahip olduğu coğrafi konumu sebebiyle ...
 • Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması 

  Yörük, Pelin Atila (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2018)
  Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması Pelin Atila Yörük Tüketici şahsi ihtiyacı için kendisine mal arz edilen ve hizmet tedarik edilen kişidir. Reklamlar, mal ve hizmetlerin tüketicilere ...
 • Dijital Medya Siyasal Arenadaki Eşitsizliklerin Kurucusu mu, Yıkıcısı mı? 

  Yel, Nurhan (2019-10-05)
  İnternet ve dijital teknolojilerin gelişimi ve kullanım yaygınlığının genişlemesi yaşamın birçok alanının etkileyebilecek farklılık ve çeşitlilik içeren iletişim kanalları ve ortamlarının artmasına neden olmaktadır. Akademik ...
 • Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme 

  Çelik Varol, Merve; Varol, Erdem (2019-01)
  Bireysel toplumda bir kitle düşünürü, McLuhan, tipografik teknolojinin batı toplumlarındaki düşünsel değişimi nasıl etkilediğini tanımlamaya çalışmıştır. “Elektronik medya” olarak tanımlanan kavramın çıkış noktasını ...
 • The Teacher Education and Training Policy for the Development of Teacher Identity 

  Tütüniş, Birsen (2019-10)
  English teacher education programs as a source of knowledge and skills aim to prepare students for their future profession but not in professionalism. While student teachers are navigating their way towards professionalism, ...
 • Positive Psychology, Positive Discipline: Blending Disciplines in ELT Classroom Management 

  Tütüniş, Birsen (2019-10-11)
  Classroom management systems are the processes adopted by teachers and school managers to maintain appropriate behavior. However, the variety of classroom management systems sometimes causes confusion between positive ...
 • Ceza Muhakemesinde Yargılamanın Yenilenmesi 

  Nişancı, Dilaver (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2017)
  Yargılamanın yenilenmesi, gerek sanığın lehine gerekse de aleyhine olarak ortaya çıkan yeni durumlar dolayısıyla, kesinleşmiş bir hükme rağmen; hükmün duruşma yapılarak veya yapılmaksızın tekrar ele alınmasına olanak ...
 • İstanbul Avrupa Yakası Batı Bölgesi Zeminlerinin Geotekniği ve Zemin-Temel-Yapı Etkileşimi 

  Duran, İlhan Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın amacı; İstanbul Avrupa yakası Batı Bölgesi'nde inşa edilen yüksek yapıların temel - zemin etkileşimi(SSI) ve yaygın olarak uygulandığı görülen kazıklı yayılı temel (radyejeneral) sisteminin yapı performansına ...
 • Öğretmenlerin Algıladıkları Liderlik Davranışları ile Karara Katılma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  Sökmen, Ahmet Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2017)
  Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algıladığı liderlik tarzları ile karara katılma durumları arasındaki ilişkiyi incelemek, hangi liderlik tarzının karara katılmayla ilişkisinin daha yüksek olduğunu tespit etmek ve ...
 • Reklam İletişiminde Dijitalleşme: Online Davranışsal Reklam Kavramı ve Tasarım 

  Aslan, Eren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada, Gemius Araştırma Şirketi'nin 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar kapsamında en çok trafiği bulunan alışveriş sitesinin 2 banner reklam örneğinin tasarımları, dilsel ve görsel göstergeler açısından ...

View more