OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Haziran 2014 yılında kurulmuştur. OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Bölüm&Birim&Merkez [190]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [155]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1192]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İdari Birimler / Administrative Affairs [1]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [347]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [524]
İKÜ Tezler / IKU Theses [816]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [48]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [501]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [492]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [36]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [163]
 • Potansiyel gsk3β İnhibitörü Epibrassinolidin Anti Nörodejeneratif Etkisinin Tau Plazmidi Aktarılmış Sinir Hücre Modelinde Gösterilmesi 

  Yenigün Yazıcı, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
  Demansın en fazla gözlenen türü olan Alzheimer hastalığı (AH) nadiren ailesel, sıklıkla sporadik nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. AH, serebral korteks ve hipokampüste geniş alanlara yayılan, nöron (sinir hücresi) ve ...
 • Farklı Yöntemlerle Kazık Taşıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi 

  Sağbazlar, Maral (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada; LCPC yöntemine göre kazık tasarımının genel esasları ve kazık taşıma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla, koni penetrasyon deneyi (CPT) verileri kullanılarak kazık tipinin, çapının ve boyunun taşıma kapasitesine ...
 • Basın İş Hukukunda Ücret 

  Tosun, Tarık Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
  İş ilişkisinin temel unsurlarından olan ücret basın çalışanları için farklı düzenlemeler içermektedir. Ücretin peşin ödenmesi, gününde ödenmeyen ücretin % 5 fazlası ile ödenmesi bunlara örnek verilebilir. Gazetecinin ücreti ...
 • Crohn Hastalığında Vitamin d Reseptörü ve İnterlökin Gen Ailesi Tek Nükleotit Polimorfizmlerinin Belirlenmesi 

  Aksu, Sena (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
  Crohn hastalığı, öncelikle sindirim sistemini etkileyen, karmaşık, uzun süreli, kronik bir bağırsak hastalığıdır. Aşırı iltihaplanmaya neden olan anormal bağışıklık yanıtları içerir. İnflamasyon sindirim sisteminin herhangi ...
 • Serotonin'in Terapotik Potansiyelinin mcf-7 Meme Kanseri Hücrelerinde İncelenmesi 

  Gültekin, Esra Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
  Meme kanseri dünya çapında kadınlar arasında en yaygın kanser çeşidi olup, her sekiz kadından birinde görüme sıklığı olan bir kanser türüdür. Meme epitel hücreleri hemostatik dengenin korunması, hamilelik evrelerinde ve ...
 • İçgüdüsel Satın Alma Kavramı ve Kişilik İlişkisi: Mobil Uygulamalara Yönelik Bir Araştırma 

  Akarsu, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Araştırmanın amacı mobil uygulamalardan alışveriş çerçevesinde içgüdüsel satın alma eğilimi, içgüdüsel satın alma davranışı ve kişilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. İçgüdüsel satın alma davranışı literatürde daha önce ...
 • Celastrol'ün Yağ Asiti Sentaz Yolağı Üzerindeki Etkilerinin HeLa Servikal Kanser Hücrelerinde Tanımlanması 

  Ghodrati, Farangız (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı / Moleküler, 2019)
  Rahim ağzı kanseri serviksden kaynaklanmaktadır. Hücrelerin anormal çoğalması sebebi ile vücudun diğer kısımlarına yayılma söz konusudur. İnsanlarda bu hastalığın % 90 ında sebep papillomavirus enfeksiyonudur (HPV), çoğu ...
 • İnşaat Projelerinde Akıllı Bina Sistemlerinin Maliyet Analizi ve Taşınmaz Değeri Üzerindeki Etkileri: Bir Örnek Olay İncelemesi 

  Baknaklı, Turgut Aytun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2019)
  Yeni nesil evlerde teknolojik sistemlerin tanıtılmasıyla birlikte akıllı bina sistemleri konsepti popüler hale gelmiştir. İnşaat sektöründe kalıcı olmayı ve rekabet avantajı kazanmayı hedefleyen şirketler, projelerinde ...
 • Endüstri 4.0 Vizyonunun Üretim Süreçlerinde Getireceği Verimlilik 

  İnan, Ethem Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Günümüz acımasız rekabet ortamında işletmeler varlıklarını sürdürmek ya da büyümek için sürekli gelişen üretim ve yönetim yöntemlerini yakından takip etmelidirler. Üreticiler açısından olayı değerlendirdiğimizde bu ...
 • Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Karşılaştığı Finansal Sorunların Tespiti ve Sorunlara Çözüm Önerileri: Hastanelerde Bir Araştırma 

  Özen, Eda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  Sağlık kuruluşları, ülkede uygulanmakta olan sağlık sisteminin yapı taşı olup finansal açıdan etkin yönetimi sağlık reformlarının etkisiyle günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Sağlık kuruluşlarının temel amacı, kişileri ...

Daha Fazla