OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Haziran 2014 yılında kurulmuştur. OpenAccess@IKU, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Akademik Merkezler / Academic Centers
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
İdari Birimler / Administrative Affairs
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences
İKÜ Dergiler / IKU Journals
İKÜ Tezler / IKU Theses
Meslek Yüksekokulu / Vocational School
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design
 • Muhsin Kut'un Sanatı ve Sanatçı Kişiliği 

  Sezer, Ece (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Bu tezde, çağdaş Türk resim sanatçısı Muhsin Kut'un yaşamı, sanat hayatı, sanatçı kişiliği, çalışmaları ve sanat hayatındaki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sanatçının aile ve eğitim hayatı, dergi ve seramik ...
 • Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşî Fıkraları 

  Kanat, Nigar Dilşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın konusu çerçevesinde, üstünlük, uyumsuzluk, rahatlama ve kavrama olarak sınıflandırılan dört ana mizah teorisi ışığında Bektaşî fıkralarını inceledik. Fıkraları uygun teorilere göre değerlendirip yorumlamak ...
 • Sanal Gerçeklik Teknolojisini Kullanarak Fobilerin Belirlenmesi ve Başa Çıkma Yolları 

  Kurtuluş, Fettah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017)
  Günümüzde sanal gerçeklik teknolojisi (VR), ağırlıklı olarak eğlence sektöründe, oyun oynarken yaşanan tecrübenin gerçeğe yakın hale getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu teknolojinin sunduğu imkânlar ile medikal ...
 • Türkiyede Kadın Girişimciliğin Gelişiminde Devlet Destekleri Girişimcilik Eğitimi Alan Kadın Girişimcilerin Analizi 

  Çeliköz, Selen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017)
  KOBİ'lerin gelişiminde Devlet destekleri ve alternatif finansman kaynakları fırsat noktaları olarak görülmektedir. Bu çalışma ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla, girişimci adaylarının devlet destekleri ve ...
 • Divânü Lûgati't Türk'ün Halkbilimi Açısından Önemi 

  Kaya, Muharrem (2002)
  Bu yazıda, Türk kültürünün bilinen en eski sözlüklerinden Divânü Lûgati’t Türk’teki halkbilimi unsurları tespit edilip günümüzde devam edenlere dikkat çekilmiştir. Dil, anlatım, âşık, tekke edebiyatı, anlatmalar, anonim ...
 • Binboğalar Efsanesi Romanının Mitolojik Bir Yorumu 

  Kaya, Muharrem (Adam Yayınevi, 2003-01)
  Bu yazı, Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi adlı romanının Claude Levi-Strauss’ın Yaban Düşünce kitabındaki yaklaşım tarzına göre yorumlanması üzerine kurulmuştur. Bitki, hayvan adları, arınma aracı su, bereketin sebebi ...
 • Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri 

  Kaya, Muharrem (Folklor/Edebiyat Dergisi, 2004)
  Türk kültürünün en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler, masal, efsane, türkü olarak sözlü kültürde de yaşamıştır. Bu yazıda, Dede korkut Kitabı’nın en dikkati çeken bölümlerinden Deli Dumrul’un hem ...
 • Millî Mücadele Döneminin Hatıradan Edebî Esere İzleri (Halide Edip ve Yakup Kadri’den İkişer Örnek) 

  Kaya, Muharrem (2006-01)
  Bu yazı, edebi eserle biyografi arasında bağlantıların anı türü kitaplar üzerinden ele alındığı bir çalışmadır. Makalede önce Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek romanıyla 1918-1923 yılları arasındaki hayatını anlattığı ...
 • Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsaneleri'ndeki İzleri 

  Kaya, Muharrem (2006)
  Makale, mit kavramının içeriğinin açıklanmasıyla başlayıp efsane türünün özelliklerinin, mitlerle karşılaştırılmasıyla devam etmekte; Bilge Seyidoğlu’nun Erzurum Efsaneleri adlı kitabındaki efsanelerin mitolojik bağlantılarının, ...
 • Modern Lirik Şiirin Ölçütleri ve Hilmi Yavuz'un Şiiri 

  Kaya, Muharrem (2006-06)
  Bu yazıda, modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden Hilmi Yavuz’un şiiri, kendi poetikasındaki kavramlara dayalı olarak ele alınmıştır. Metafor, metonimi, imge, müzikalite, metinlerarasılık kavramları, önce açıklanmış, ...

Daha Fazla