OpenAccess@UniRepos is Space University Academic Open Access System. The system was established in June 2014 in order to store the academic outcomes of Space University in digital standards and to provide them with open access. OpenAccess@UniRepos includes academic outputs such as articles, presentations, dissertations, books, book chapters and reports produced by Space University.

Select a community to browse its collections.

Bölüm&Birim&Merkez [190]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [155]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1192]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İdari Birimler / Administrative Affairs [1]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [347]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [524]
İKÜ Tezler / IKU Theses [799]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [48]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [501]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [492]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [36]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [163]
 • İşveren ve Çalışanlar İçin Maaş Dışı Yan Hakların Önemi 

  Yücesan, ERdem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
  İşletmeler insanların bir arada oldukları ve ortak çıkarlar için iş bölümü gerçekleştirdikleri örgütlerdir. Ancak çalışanların iş tatminlerinin sağlanmaması ya da örgüte bağlılığın olmaması halinde bu işletmelerin başarılı ...
 • Bir Destinasyon Olarak Bilinen Artvin İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma 

  Hacıoğlu, Yasin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
  Turizmin bulunduğu bölge üzerinde kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri bulunmaktadır. Bir destinasyon bölgesinde gerçekleşen turizm faaliyetlerinin çeşitliliği, turizm faaliyetlerinin on iki aya yayılmasında ...
 • Azerbaycan Cumhuriyetin'de Uygulanan İnovasyon Stratejileri ve Yasal Destek 

  İlkinli, Vusal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
  Azerbaycan`da başarılı bir sosyoekonomik gelişme stratejisinin bir sonucu olarak Azerbaycan'da yaratılan sosyoekonomik potansiyel, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve makroekonomik istikrar sağlamıştır. Bu strateji neticesinde ...
 • İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi ve Verimlilik Analizi 

  Neser, Abadurahman (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Araştırmanın amacı Afganistan inşaat sektöründe proje yönetimi ve verimlilik analizini incelemektir. İnşaat sektörü, genel olarak dünyada ve özellikle Afganistan'da gerçekleştirilen inşaat projelerinden dolayı günümüz ...
 • Restoran Mutfaklarının Ergonomik Açıdan İşleyişinin İncelenmesi: Almanya Berlin'de Restoran Mutfağı Örnekleri 

  Cılız, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
  Yeme içme olayı insanların var oluşundan itibaren gelen bir olgudur. Bu sebepten dolayı; mutfak alanına tarih boyunca baktığımızda her zaman önemli olmaktadır. Mutfak alanı tamamen doğal bir şekilde ihtiyaçtan dolayı ortaya ...
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Bedelinin Belirlenmesi 

  Öztürk, İzzettin Özkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
  Kira sözleşmesi, niteliği ve ülkemizin ekonomik şartları itibariyle kişiler tarafından uygulamada en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Bu sözleşmenin kiraya veren ile kiracı olmak üzere iki tarafı bulunmakta ve ...
 • Curcuminin Otokrin Büyüme Hormonu (BH) Anlatımı Kazandırılmış MCF-7 Meme Kanseri Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum Stres ve Otofajik Yolaklar Üzerine Etkisinin İrdelenmesi 

  Karataş, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
  Meme kanseri, kadınlar arasında en sık saptanan neoplastik bir hastalık olup, yüksek mortalite ve mobilite nedeni olarak görülmektedir. Meme kanseri, kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. ...
 • Kadın Öğretmenlerin Kariyer Süreçlerinde Karşılaştıkları Engellerin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği 

  Suleymanova, Elvina (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmanın amacı; kadın öğretmenlerin kariyerler engellerini tespit etmektir. Bu amaç kapsamında kadın öğretmenlerin okullarda alınan kararlara katılım düzeyleri, kariyer engellerini ve iş yaşamındaki yerlerini algılama ...
 • Asma Tavan Sistemlerinin İşlevsellik Açısından İncelenmesi 

  Güler, Merve Betül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
  Asma tavanlar ilk olarak estetik nedenlerle Japonya'da 1337-1573 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. Kaynaklara göre asma tavanlar Avrupa'da ise ilk olarak 1596'da İngiltere'de Blackfriars Theatre'de uygulanmıştır. ...
 • 1990 Sonrası Türk Sinemasında Film Anlatı Yapılarına Karşılaştırmalı Bir Bakış 

  Ergün, Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
  Türk Sinemasında 1990'lı yıllar birçok anlamda değişim ve dönüşümün yaşandığı bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde yaşanan kırılma noktaları, yepyeni bir sinemanın oluşumuna zemin hazırlamıştır. Kültürel bir üretim ...

View more